18. MADDE UYGULAMASI


                                             T.C.

ÇARŞIBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

Çarşıbaşı Belediyesince onaylı imar planının F42C18C1B/C2A/C2B/C2C/C2D - F42C19D1C/D1D paftasına rastlayan ve halen yürürlükte olan 07.04.2022 tarih ve 18 nolu tasdikli plana göre;

 Belediye Encümenimizin 04.07.2022 tarih ve 35 sayılı kararı ile yapılmasına ve 22.08.2022 tarih ve 49 sayılı kararı ile onanan Trabzon ili, Çarşıbaşı İlçesi, Küçükköy Mahallesi 101 Ada 2 ve 5 parseller, 102 Ada 1 ve 2 parseller, 103 Ada 1 Parsel, Kadıköy Mahallesi 115 Ada 1, 5 ve 9 parseller, 142 Ada 2, 3, 4, 5, 7,  9, 10 ve 11 parseller, Çarşıbaşı Mahallesi 204 Ada 2, 11, 39, 47, 48, 55, 68, 72 ve 76 parseller, 600 ada 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 26, 37, 53, 56, 59, 62, 73, 74, 75, 77 ve 80 parseller, Büyükdere Mahallesi 261 Ada 1, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 20, 24, 33 ve 34 parseller, 263 ada 3 ve 4 parseller, 264 ada 8 parsel,272 ada 1, 4, 7 ve 8 parseller, 274 ada 2, 5 ve 6 parseller, 275 ada 4, 5, 11, 19, 23, 27, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 61,  87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 116, 117, 121, 127, 128, 130, 131, 135, 141, 144, 147, 151, 153, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 168 ve 169 parseller, 569 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller, 570 ada 1 ve 2 parseller, Salova Mahallesi 351 ada 1 ve 5 parseller, 352 ada 3 ve 4 parseller, 358 ada 1 parsel, 359 ada 2, 3, 4 ve 5 parseller, 360 ada 2, 3, 4 ve 5 parseller, 361 ada 6 parselleri kapsayan  alanda yapılan , 2981 sayılı Yasanın 3290 sayılı Yasa ile değişik Ek-1 maddesinin 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi kapsamında uygulama sonucu hazırlanan Dağıtım Cetvelleri  ve Parselasyon Haritasının 3194 Sayılı İmar Yasasının 19 .Maddesi ve Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 25. Maddesi nin 3. fıkrası gereğince 01/09/2022 tarihinde Belediyemiz İlan Panosuna asılarak ve Web sitesinde yayınlanmak suretiyle 1 ay boyunca askıya çıkartılmıştır.01.09.2022

PARSELASYON KROKİSİ İÇİN TIKLAYINIZ. : 

18. MADDE UYGULAMASI

DAĞITIM CETVELİ


01.09.2022 11:35:14     927

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı