2021 ARALIK AYI MECLİS KARARI


13.04.2022 12:24:30     440
2021 ARALIK AYI MECLİS KARARI

                                BELEDİYE MECLİSİNİN 02/12/2021 TARİH VE 12 SAYILI TOPLANTISINA  AİT KARAR HULASASIDIR

 

                               İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                                                              OLAĞAN TOPLANTI

                                      2021 /12                                                                             İçtima Tarihi

                                                                                                                                   02/12/2021     

                                                       

 

 

KARAR NO 351:5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin  3.üncü bendi gereğince Belediyemizde  sözleşmeli personel olarak  çalıştırılan Teknik Hizmetli İnşaat Teknikeri Barış MOR'  un  2022 yılı için  bir yıllığına  sözleşmesinin  yenilenmesine, 2022 Ocak ayı  içinde yayınlanacak olan  Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması,   Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar İle Bazı Kararlarda  Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulması  ile  yayınlanacak olan   Bakanlar Kurulu Kararına  göre  tavan ücreti üzerinden maaşının ödenmesine ve   bu personel  ile sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Mümin NUHOĞLU' na  yetki verilmesine    mevcut üyelerin oyları  ile  oybirliğiyle  karar verildi.

 

 KARAR NO 352:Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Çarşıbaşı Belediyesi adına araç almak amacı ile 68071120072 TC Kimlik numaralı, 12/09/1962 doğumlu Ercan ÇETE’  nin  Avusturya’ ya  gitmek için görevlendirilmesine Belediye Meclis Üyelerinden  Hüsnü AKKAN, Hüseyin YILMAZ ve Zekeriya KARAÇENGEL’  in RED oyuna karşılık,  Demet KAYAN SEVGİ, Ercan KAYNAR, Alptekin KURT, Gürcan ÇOLAK, Hasan TÜRK,  Haydar ÇOBAN,  Mehmet KOTBAŞ’  ın  KABUL oyları  ile  oy çokluğuyla  karar verildi 

 

KARAR NO 353:Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Çarşıbaşı Belediyesi adına araç almak amacı ile 48025788114 TC kimlik numaralı 10/03/1974  Doğumlu Mustafa USLU’ nun  Hollanda’  ya gitmek için görevlendirilmesine Belediye Meclis Üyelerinden  Hüsnü AKKAN, Hüseyin YILMAZ ve Zekeriya KARAÇENGEL’  in RED oyuna karşılık,  Demet KAYAN SEVGİ, Ercan KAYNAR, Alptekin KURT, Gürcan ÇOLAK, Hasan TÜRK,  Haydar ÇOBAN,  Mehmet KOTBAŞ’  ın  KABUL oyları  ile  oy çokluğuyla  karar verildi 

 

 

Mümin NUHOĞLU                                                                    Mehmet DEMİR                                                                      Gürcan ÇOLAK

Belediye Başkanı                                                                     Meclis Katibi                                                                          Meclis Katibi

Meclis Başkanı                                                                  (Toplantıya Katılmadı)

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı