ARALIK 2013 MECLİS KARARI


16.01.2014 15:55:54     1673
ARALIK 2013 MECLİS KARARI

~~
                      T.C.
ÇARŞIBAŞI  BELEDİYESİ                                     MECLİS   KARAR  KAĞIDI

 

Karar  Tarihi     : 03/12/2013                                Karar  No  :                    11


Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı Meclis  Başkanı   : Coşkun  YILMAZ
 Üyeler                   : Mehmet  BALCI   – Hüsnü   AKKAN     -  Kadem ÇELİK   
                               : Aydın  GELLECİ   – Fatma Gülten USTABAŞI  - Taner  KUL 
                               : Abdurrahman  ÇOLAK –Kemal ÇAĞLAR-Hüseyin AKYAZI
                                            
BELEDİYE    MECLİSİNİN  03/12/2013  TARİH  VE   11  SAYILI  TOPLANTISINA
  AİT    KARAR     HULASASIDIR


  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI
             2013                                   
                                                                       
                                                              İçtima  Tarihi
                                                                03/12/2013


 KARAR NO 1:Belediye  Meclisinin  05/11/2013 tarih  ve 10 sayılı  Belediye Meclis Kararı  mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliğiyle  kabul edildi.

KARAR NO 2:İlçemiz  Pazaryerinde    pafta  19, ada 226, parsel 7 de kayıtlı kat irtifakı kurulmuş çok amaçlı binanın  belediyemize ait bağımsız bölümlerinin   tümünün  ihale edilerek satılması için  Belediye Encümenine  yetki verilmesine  mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliğiyle  karar  verildi.

KARAR NO 3:Belediyemiz kayıtlarında  10/09/2013  tarih  ve 331 sayılı Mustafa  KAYA’  ya  ait  dilekçenin ekinde imar tadilat teklifi olmadığından imar komisyonundan geldiği şekliyle  reddine  oy birliği  ile  karar verildi.   

KARAR NO 4:Belediyemiz kayıtlarında 22/10/2013 tarih ve 379 sayıda kayıtlı Ekrem ÇALIŞ ‘  a  ait  dilekçenin ekinde  imar tadilat teklifi olmadığından imar komisyonundan geldiği şekliyle  reddine  oy birliği  ile  karar verildi.   

KARAR NO 5: Ali BERBER’ e  ait  07/11/2013 tarih  ve  416 sayılı dilekçe  ile  02/12/2013  tarih  ve  461 sayılı dilekçeleri Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ  tarafından okunarak Belediye Meclisi  üyelerinin bilgisine sunulmuştur. 

KARAR NO 6:Çoruh  Elektrik  Dağıtım A.Ş. ‘  nin  28/11/2013 tarih  ve  04620 sayılı yazısında belirtilen Enerji Nakil Hattı ile ilgili plan tadilatı yapımı yazısıdır.  Çarşıbaşı İlçesine bağlı köyler  ile mahallelerin  elektrik enerjisi ihtiyacınının  sağlıklı olarak karşılanabilmesi  için inşaa edilicek olan Enerji Nakil Hattının  (Vakfıkebir TM-Çarşıbaşı Zeytinlik KÖK E.N.H.) bazı bölümleri, onaylı şehir imar planımız dahilindeki taşınmazlara isabet ettiğinden, öncelikle   3194 Sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin   ( b )  fıkrası  uyarınca enerji  nakil hattının  geçiş güzergahının  imar planlarımız üzerine işlenerek,  imar  plan tadilatlarının  yaptırılması  konusu  belediye  imar komisyonuna  havale  edilmesine  oy birliğine  karar verildi.

 KARAR NO 7:Belediyemiz kayıtlarında  29/11/2013 tarih  ve  459 sayıda kayıtlı  Celal SEVGİ’  ye  ait dilekçede belirtilen;  Belediyemize bağlı  merkez mahalle kadastro pafta F42-C-18-C-1-C, ada  181,  parsel 31 de kayıtlı taşınmaza ait imar planı değişikliğinin  imar komisyonuna  havale edilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 8:Belediyemiz kayıtlarında  27/11/2013  tarih  ve 451 sayıda kayıtlı Abdullah SEVGİ’  ye  ait dilekçede  belirtilen,  Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Merkez Mahallesi  Ada no  206, parsel 24-25  sayılarında kayıtlı  HHİP’  da  bulunan  taşınmaza ait imar planı değişikliğinin  imar komisyonuna  havale edilmesine oy birliği  ile  karar verildi.


 

          Coşkun YILMAZ                                    Kadem  ÇELİK                     Abdurrahman ÇOLAK 
          Belediye  Başkanı                                 Meclis Katibi                          Meclis  Katibi
          Meclis  Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı