OCAK 2014 MECLİS KARARI


16.01.2014 15:59:01     1991
OCAK 2014 MECLİS KARARI

~~
                      T.C.
ÇARŞIBAŞI  BELEDİYESİ                                         MECLİS   KARAR  KAĞIDI

 

Toplantı  Tarihi     : 07/01/2014                         Toplantı   No  :                    1


Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı Meclis  Başkanı   : Coşkun  YILMAZ
 Üyeler                   : Mehmet  BALCI   – Hüsnü   AKKAN     -  Kadem ÇELİK   
                               : Aydın  GELLECİ   – Fatma Gülten USTABAŞI  - Taner  KUL 
                               : Abdurrahman  ÇOLAK –Kemal ÇAĞLAR-Hüseyin AKYAZI
                                            
BELEDİYE    MECLİSİNİN  02/04/2013  TARİH  VE   4  SAYILI  TOPLANTISINA
  AİT    KARAR     HULASASIDIR


  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI
             2014 / 1                                 
                                                                       
                                                              İçtima  Tarihi
                                                                07/01/2014

KARAR NO 1:Belediye  Meclisinin  03/12/2013 tarih  ve 11 sayılı  Belediye Meclis Kararı  mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliğiyle  kabul edildi.

KARAR  NO  2: 2014  Yılı  Belediye  Denetim Komisyonunun  5 kişiden oluşmasına, Üyeliklerine   AKP’  den  Mehmet BALCI,  Aydın GELLECİ,  Abdurrahman ÇOLAK, MHP’  den Fatma Gülyten USTABAŞI  ve Kemal ÇAĞLAR’  ın seçilmiş  olduğuna  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR  NO 3:2014  Yılında;  5393  Sayılı   Belediye  Kanunu    32. ci maddesi  gereğince  Meclis  Başkan  ve  Üyelerine, meclis  ve  komisyon toplantılarına  katıldıkları her gün  için 39.  cu madde uyarınca   Belediye  Başkanına  ödenmekte  olan  aylık  brüt  ödeneğin  günlük tutarının  1/3’  i  kadar huzur  hakkı ödenmesine   mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliğiyle  karar verildi. 

KARAR NO 4:Çoruh  Elektrik  Dağıtım A.Ş. ‘  nin  28/11/2013 tarih  ve  04620 sayılı yazıları  ekinde Çarşıbaşı Şehir İmar Planına  ait  F-42-C-18-D-1-A,  F42-C-18-D-1-B,  F-42-C-18-D-2-A, F-42-C-17-C-2-C,  F-42-C-18-D-1-D  paftalarını kapsayan  477 MCM İletkenli Mezbahane DM-Enerji Nakil Hattı ve Koruma Alanının Çarşıbaşı Belediyesinin  onaylı Şehir İmar Planına işlenmesi amaçlı  imar tadilat  teklifinin  oy birliği  ile  kabulüne karar verildi.

KARAR NO 5:Belediyemiz  kayıtlarında  29/11/2013 tarih  ve  459 sayıda kayıtlı  Celal SEVGİ’  ye  ait belirtilen  Belediyemiz  Merkez Çarşıbaşı  Mahallesi kadastro pafta F42-C-18-C-1-C, ada  181,  parsel 31 de kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan imar planı  değişikliği, imar komisyonundan geldiği şekliyle  kabulüne  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 6:HHİP  pafta F42C18B-4CD, ada 206 parsel 24-25 de Abdullah SEVGİ’  ye  ait taşınmaz üzerinde yapılması planlanan  imar tadilatının,  eksiklerinin tamamlandığını belirten Abdullah Sevgi’ ye ait  07/01/2014 tarihli dilekçeye istinaden  tadilat teklifinin  meclise sunulan dilekçe ekindeki belgelerin yeniden incelenmesi için  imar tadilat teklifinin Belediye İmar Komisyonuna  iade edilmesine oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 7:Taksi duraklarında çalıştırılacak otomobillerin yaş sınırlamasının ihale şartnamesinin gereği olduğu ve diğer duraklarıda ilgilendirdiğinden Kaldırım Yayla Taksi Durağında çalıştırılacak araçların yaş hatleri şartnamede belirlendiği şekilde aynen devam edilmesine oy birliği  ile  karar verilmiştir.

KARAR NO 8:Belediyemiz Büyükdere  Mahallesi sınırları içerisinde kalan  belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü yazısı ekinde  imar planına göre belirtilen Avni Akkan Caddesi ile 714 nolu sokağın arasında imara göre yeni açılacak caddenin isminin  NUHOĞLU  CADDESİ olarak isimlendirilmesine ve  Nuhoğlu Caddesine imara göre açılacak ara sokakların  batıdan doğuya  doğru  915 sayı  ile başlatılarak numaralandırılmasına oy birliği  ile  karar verildi.

 

 

          Coşkun YILMAZ                                   Kadem  ÇELİK                     Abdurrahman ÇOLAK 
          Belediye  Başkanı                                 Meclis Katibi                          Meclis  Katibi
          Meclis  Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı