MART 2014 MECLİS KARARI


09.05.2014 11:30:56     1649
MART 2014 MECLİS KARARI

BELEDİYE    MECLİSİNİN  04/03/2014  TARİH  VE   2  SAYILI  TOPLANTISINA
  AİT    KARAR     HULASASIDIR


  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI
                                            
                                                                       
         İçtima  Tarihi
        04/03/2014

  
KARAR NO 17:Belediye  Meclisinin  04/02/2014 tarih  ve 2 sayılı toplantısına  ait   Belediye Meclis Kararları   mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliğiyle  kabul edildi.

KARAR NO  18: Çarşıbaşı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün  28/01/2014 tarih  ve 187 sayılı yazısında Kaleköyü Tüzel Kişiliği ne ait 5 adet taşınmazın  satış işleminin İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda satışının  yapılmasının Belediyemiz açısından uygun olmadığına oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO  19:Belediyemiz kayıtlarında Halil SAKA  ve arkadaşlarına   ait  30/01/2014 tarih  ve  36 sayılı dilekçe  ve ekinde belirtilen Trabzon ili Çarşıbaşı İlçesi Belediye sınırları içeresinde, Büyükdere Mahallesinde  tapuda 253  ada, 1-2-3-6-7 parsel numaralarında kayıtlı yatayda 532 100 – 532 200, dikeyde 4 549 700 – 4 549 900 koordinatları arasına rastlayan F42-C-18-B-4-B HHİP  bulunan taşınmazlara  ait imar planı değişikliğinin  imar komisyonundan geldiği şekliyle  kabul edilmesine oy birliği  ile karar verildi.

KARAR NO  20: 31/01/2014 tarih  ve 38 sayılı  Tansel-Mustafa KARADENİZ’  e  ait dilekçe belirtilen Trabzon  ili Çarşıbaşı ilçesi tapuda 2410 nolu parsel sayılarında kayıtlı F42c14c1a – F42c14c4d imar paftasına rastlayan, yatayda 521 400 – 521 450, dikeyde  4 545 750 – 4545 800 imar koordinatları arasında bulunan  taşınmaza ait imar planı değişikliğinin;  Meclisimizce karara  bağlanmadan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ilgili birimlerinden konu ile ilgili resmi görüş yazısının alınması yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesinin  olumlu olacağı, bu sebeple  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne  yazı  yazılmasına ve alınacak resmi kurum görüşüne istinaden karar verilmesine  mevcut üyelerin oyları ile   oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO  21: Belediyemiz kayıtlarında  Hüseyin KOÇ’  a ait  21/02/2014  tarih  ve 58 sayılı dilekçede belirtilen;  Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Büyükdere Mahallesi, tapuda 259 ada, 104 parsel numarasında kayıtlı F42C18B4C imar paftasına rastlayan, yatayda  532 300 – 532 400 dikeyde 4549 500 – 4 549 650 imar koordinatları arasında bulunan taşınmaza ait imar planı değişikliğinin  imar komisyonuna  havale edilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 22:Belediyemiz kayıtlarında 03/03/2014 tarih  ve  64 sayılı Kemal ÇAĞLAR’  a ait dilekçe ekindeki imar tadilat teklifinin  Belediye İmar Komisyonuna  havale edilmesine oy birliği  ile  karar verildi. 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı