NİSAN 2014 MECLİS KARARI


09.05.2014 11:32:43     1701
NİSAN 2014 MECLİS KARARI

BELEDİYE    MECLİSİNİN  07/04/2014  TARİH  VE   4  SAYILI  TOPLANTISINA
  AİT    KARAR     HULASASIDIR


  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI
                                            
                                                                       
      İçtima  Tarihi
       07/04/2014

 
KARAR  NO 23: Belediye Meclis Katipliğine,  toplantıya katılan üyelerin  8   oyuyla  Hatice KOBYA’ nın,  7   oyuyla ile Hakan KOCAMAN’  ın  oy çokluğu  ile  seçilmiş olduğuna  karar verildi.

KARAR  NO  24:Belediyemiz  Meclisinin  1. Ci Başkan Vekilliğine  8 oyla  Abdullah KUL’  un,  2. Ci başkan vekilliğine  yine 8 oyla Hüseyin YILMAZ’  ın seçilmiş olduğuna  karar verildi.

KARAR NO 25:Belediyemiz  Encümen  Üyeliklerine bir  yıllığına   Ali Osman DEMİR  ve Hatice KOPYA’  nin seçilmiş  olduğuna  oy çokluğu  ile  karar  verildi.

KARAR  NO  26:Belediyemiz  Plan ve Bütçe  Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve komisyon üyeliklerine  AKP den  Abdullah KUL,  Ahmet TOKUL,  Hüsnü AKKAN, MHP  den  Mehmet KOTBAŞ, Fatma Gülten USTABAŞI’  nın    bir yıllığına  seçilmiş  olduğuna  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 27 :Belediyemiz İmar Komisyonunun  5 kişiden oluşmasına  ve komisyon üyeliklerine  AKP den Hüsnü Akkan,  Hakan Kocaman, Ahmet Tokul,  MHP den  Mehmet Kotbaş Fatma Gülten Ustabaşı’  nın 1 yıllığına seçilmiş olduğuna oy çokluğuyla  karar verildi.

KARAR NO 28:2014  Yılında;  5393  Sayılı   Belediye  Kanunu    32. ci maddesi  gereğince  Meclis  Başkan  ve  Üyelerine, meclis  ve  komisyon toplantılarına  katıldıkları her gün  için 39.  cu madde uyarınca   Belediye  Başkanına  ödenmekte  olan  aylık  brüt  ödeneğin  günlük tutarının  1/3’  i  kadar huzur  hakkı ödenmesine   mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliğiyle  karar verildi. 

KARAR NO 29:Doğu Karadeniz  Belediyeler  Birliği  Meclis Üyeliğine,  Belediyemiz Meclis Üyelerinden  Hakan KOCAMAN’ ın  (Asıl Üye )  ve  Hüseyin YILMAZ’  ın  (Yedek Üye)    seçilmesine  oy birliği  ile  karar verildi. 

KARAR NO 30:5393  Sayılı  Belediye  Kanunun  25. maddesi  Hükmüne  göre  Belediye  Denetim  Komisyonu  tarafından  hazırlanan 2013 Yılına  ait Denetim  Komisyonu    Raporu  oy  birliği  ile  kabul edildi.

KARAR NO 31:5393  Sayılı  Belediye  Kanununun  56. Maddesi   Hükmüne  göre  Belediye  Başkanının 2013 Yılı  Faaliyet     Raporu  oy  birliği  ile  kabul edildi.

 KARAR  NO  32:5393  Sayılı  Belediye  Kanununa  göre  Belediye  Meclisinin  Toplantı  günü her ayın  ilk  Salı günü  saat  10.00  da,  Belediye Meclisinin tatil ayı  ise  Ağustos ayı  olarak belirlenmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR  NO 33:Belediyemiz kayıtlarında  Hüseyin KOÇ’  a ait  21/02/2014  tarih  ve 58 sayılı dilekçede belirtilen;  Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Büyükdere Mahallesi, tapuda 259 ada, 104 parsel numarasında kayıtlı F42C18B4C imar paftasına rastlayan, yatayda  532 300 – 532 400 dikeyde 4549 500 – 4 549 650 imar koordinatları arasında bulunan taşınmaza ait imar planı değişikliğinin  imar komisyonundan geldiği şekliyle  tadilat  teklifinin  yürürlükte olan uygulama imar planı üzerinde gösterilmediğinden  tadilat teklifinin reddine  oy birliği  ile karar verildi.

 KARAR  NO  34: Belediyemiz kayıtlarında 03/03/2014 tarih  ve  64 sayılı Kemal ÇAĞLAR’  a ait dilekçe ekindeki imar tadilat teklifinin,  teklif edilen  ( 7 metrelik yaya yolu 5 metreye Doğ-Batı yönünde batı tarafından daraltılmak ve 484 nolu imar adasının  yüzölçümünün  artırılması suretiyle yeniden düzenlenmesi  ve uygulama öncesi parselasyon sonucu oluşan parsellerin uygulamadan sonra oluşacak parsellerle yüzölçümü arasında ciddi bir kayıp yaşanmaması adına uygun olduğundan imar tadilat teklifinin kabulüne  ve onay için Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oy birliği  ile karar verilmiştir. 

KARAR  NO 35: İlçemiz Merkezi Avni Akkan Caddesinin  İskefiye Köprüsünden Öğretmenevi arasında  kalan  yolun  yeniden düzenlenmesi  için  İller Bankasından  600 000,00 TL  kredi talep edilmesine  ve  borçlanmanın  takibi için Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ’  a  yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı