HAZİRAN 2014 MECLİS KARARI


04.11.2014 11:24:44     1922
HAZİRAN 2014 MECLİS KARARI

Toplantı  Tarihi     : 03/06/2014

Toplantı   No  :                    6

Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı

Meclis  Başkanı   : Coşkun  YILMAZ

Üyeler                   : Hüsnü  AKKAN – Hakan KOCAMAN – Mehmet KOTBAޞ    

                              : Abdullah KUL – Fatma Gülten USTABAޞI – Hüseyin  YILMAZ   

                              : Hatice KOBYA – Atilla  TURAN –  Ali Osman DEMİR 

                              :Ali  KUL – Ahmet TOKUL

                                            

BELEDİYE    MECLİSİNİN  03/06/2014  TARİH  VE   6  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

             İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAОAN  TOPLANTI

                       2014 / 6                                 

                                                                       

                                                                          İçtima  Tarihi

                                                                            03/06/2014

 

KARAR  NO  41 :Belediye  Meclisinin  06/05/2014 tarih  ve 5 sayılı toplantısına  ait   Belediye Meclis Kararları   mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliğiyle  kabul edildi.

KARAR NO 42:Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Büyükdere Mahallesi pafta F42C18B4B, ada 253, parsel 1 nolu taşınmazdan yeni yapılan kadastro çalışmasından dolayı  parsel dışına  kayan ve yoldan  ihdası istenen  7.72 m2 miktarındaki  alanın  kıymeti mukabilinde  aynı parsel malikine satılması için    Belediye Encümenine  yetki verilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 43 :Tansel-Mustafa KARADENİZ’  e  ait dilekçe belirtilen Trabzon  ili Çarşıbaşı ilçesi tapuda 2410 nolu parsel sayılarında kayıtlı F42c14c1a – F42c14c4d imar paftasına rastlayan, yatayda 521 400 – 521 450, dikeyde  4 545 750 – 4545 800 imar koordinatları arasında bulunan  taşınmaza ait imar planı değişikliği, Çevre ve ޞehircilik İl Müdürlüğünden istenen görüşe istinaden bahse konu alanda  ancak reaktif alanların düzenlenebileceği  müteala edilmiş, reaksiyon  alan  olarak düzenlenen plan değişikliğinin     İmar komisyonunda geldiği şekliyle  reddine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 44: Dere Taksi Durağı Sahipleri  adına  Mevlüt DEMİR tarafından verilen 27/05/2014 tarihli dilekçede belirtilen  Dere Taksi Durağı  adı altında olan taksilerinin  Dolmuş Taksi olarak değiştirme istekleri  Plan Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR  NO  45: Kaldırım  Yayla Taksi Durağı Sahipleri adına Kemal KOCAMAN tarafından verilen 28/05/2014  tarihli dilekçede belirtilen  Kaldırım Yayla Taksi Durağı adı altında taksilerimizi Dolmuş olarak  en çok 4+1  ile  9+1 ile sınırlandırılarak değiştirme  istekleri  Plan Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine oy birliği  ile karar verildi.

KARAR NO 46:Belediyemizde  işçi  olarak  17928773 sicil numarası  ile  31/05/1988  tarihinde  işe başlayan  ޞenol SEVGİ, 14/05/2014  tarihi  itibari  ile  emekliliğe  hak  kazanmış   kıdem  tazminatı  tutarı  olan  93.239,80 TL  nin  belediyemizin maddi imkanları  ile  ödenmesin imkansız olduğundan  93.239,80 TL  nin  İLBANK’  tan kredi olarak kullanılmasına  ve kullanılacak kredi  için Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ’  a  yetki verilmesine  oy birliği  ile  karar verilmiştir.   

 

          Coşkun YILMAZ                                 Hatice KOBYA                           Hakan KOCAMAN   

                 Belediye  Başkanı                              Meclis Katibi                               Meclis  Katibi

                 Meclis  Başkanı

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı