OCAK 2013 MECLİS KARARI


17.05.2013 10:01:13     1885
OCAK 2013 MECLİS KARARI

T.C.
ÇARŞIBAŞI BELEDİYESİ

MECLİS KARAR KAĞIDI

 

Karar  Tarihi     : 08/01/2013

Karar  No  :                    1

Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı

Meclis  Başkanı   : Coşkun  YILMAZ

Üyeler                   : Mehmet  BALCI   – Hüsnü   AKKAN     -  Kadem ÇELİK   

                              : Aydın  GELLECİ   – Ali ABDİOĞLU  - Taner  KUL 

                              : Abdurrahman  ÇOLAK –Kemal ÇAĞLAR-Hüseyin AKYAZI

                                     

BELEDİYE    MECLİSİNİN  08/01/2013  TARİH  VE   1  SAYILI  TOPLANTISINA  

AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

             2013                                   

                                                               

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                08/01/2013

 

 

KARAR NO  1: a)Belediye  Meclisinin 04/12/2012 tarih  ve 11  sayılı  Belediye Meclis Kararının  1. Maddesi mevcut üyelerin oyları  ile oy birliği  kabul edildi.

                             b)Belediye Meclisinin  04/12/2012 tarih  ve  11 sayılı Belediye Meclis Kararının  2. Maddesi  “Belediyemizce  ihalesi yapılan  Belediyemiz İlave ve Revizyon İmar Planı 06/11/2012 tarih  ve 10 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup,  06/11/2012 tarihi itibari ile askıya çıkartılmış,  plan  30 gün süre  ile  askıda kalmış,  plana yapılan itirazlar  görüşüldüğü şekliyle  oy birliği  ile karara bağlanmasına  karar verilmiştir.”  şekliyle  Kemal ÇAĞLAR’  ın  çekimser oyuna  karşılık, diğer üyelerden  Meclis Başkanı  Coşkun YILMAZ,   Abdurrahman ÇOLAK,  Mehmet BALCI,  Hüseyin  AKYAZI,  Hüsnü  AKKAN,  Aydın GELLECİ,  Taner KUL, Ali ABDİOĞLU  ve  Kadem  ÇELİK’  in kabul oylarıyla oy çokluğu  ile  kabul edildi.

                            c) Belediye Meclisinin  04/12/2012 tarih  ve  11 sayılı Belediye Meclis Kararının  3. Maddesi  mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliği  ile kabul edildi.

                            d) Belediye Meclisinin  04/12/2012 tarih  ve  11 sayılı Belediye Meclis Kararının  4. Maddesi  Meclis Başkanı  Coşkun YILMAZ,   Abdurrahman ÇOLAK,  Mehmet BALCI,  Hüseyin  AKYAZI,  Kemal ÇAĞLAR  Taner KUL, Ali ABDİOĞLU  ve  Kadem  ÇELİK’  in kabul oyları, Aydın Gelleci  ve Hüsnü Akkan’  ın  çekimser oyuna karşılık   oy çokluğu  ile  kabul edildi.

                             e) Belediye Meclisinin  04/12/2012 tarih  ve  11 sayılı Belediye Meclis Kararının  5. Maddesi  mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliği  ile kabul edildi.

                          f) Belediye Meclisinin  04/12/2012 tarih  ve  11 sayılı Belediye Meclis Kararının  6. Maddesi, Kemal ÇAĞLAR’  ın  çekimser oyuna  karşılık, diğer üyelerden  Meclis Başkanı  Coşkun YILMAZ,   Abdurrahman ÇOLAK,  Mehmet BALCI,  Hüseyin  AKYAZI,  Hüsnü  AKKAN,  Aydın GELLECİ,  Taner KUL, Ali ABDİOĞLU  ve  Kadem  ÇELİK’  in kabul oylarıyla oy çokluğu  ile  kabul edildi.

KARAR  NO  2: 2013  Yılı  Belediye  Denetim Komisyonunun  5 kişiden oluşmasına, Üyeliklerine   AKP’  den  Abdurrahman ÇOLAK ,  Mehmet  BALCI,  Aydın  GELLECİ,  MHP’  den  Kemal ÇAĞLAR,  Taner  KUL’ un seçilmiş  olduğuna  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR  NO  3:2013  Yılında;  5393  Sayılı   Belediye  Kanunu    32. ci maddesi  gereğince  Meclis  Başkan  ve  Üyelerine, meclis  ve  komisyon toplantılarına  katıldıkları her gün  için 39.  cu madde uyarınca   Belediye  Başkanına  ödenmekte  olan  aylık  brüt  ödeneğin  günlük tutarının  1/3’  i  kadar huzur  hakkı ödenmesine   mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliğiyle  karar verildi.

KARAR  NO  4:.Belediyemizce ihalesi yapılan 2 nolu dolmuş hattında hat almış  araçların  8+1 minibüs ruhsatı alabilmeleri   için  durakta çalışan  plaka sahiplerinin  ortak kararının  en az  üçte iki  olumlu görüşü olduktan sonra   değerlendirmeye alınması   ve  gelecek mecliste konunun görüşülmesine  ittifakla  karar verildi.

KARAR  NO 5:a)Belediyemiz kayıtlarında  Tayyar Sevgi’  ye  ait  11/12/2012  tarih  ve  597 sayılı dilekçede belirtilen  hususların  reddine,

                            b)Belediyemiz kayıtlarında  Göksal Karadeniz’  e ait  14/12/2012  tarih  ve  604 sayılı dilekçede belirtilen  hususların  reddine mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliği  ile karar verildi.

KARAR NO 6: İlçemiz Pazaryerinde  bulunan belediyemize ait binanın  fiziki durumunun  yağan yağmurlardan zarar görmemesi  için  kenarlarının bir sıra tuğla ile örülerek   çatı akarının  zemine alınmasına, ayrıca merdiven ve asansör boşluğunun  örtülmesine ittifakla  karar verildi.

KARAR  NO 7: 5393 Sayılı Belediye Kanunun  49. Maddesi,  İçişleri Bakanlığı  ve çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığının  27 Kasım 2011 tarih  ve 28125 Sayılı  resmi  gazetede  yayınladığı  Belediye ve Bağlı  Kuruluşları  ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına  Dair Yönetmelik gereği   Belediyemiz  Norm kadrolarından  memur  kadrolarının;

GİH  1 adet  3 derece Yazı İşleri Müdürlüğü,  GİH  1 adet 4 derece Mali Hizmetler Müdürlüğü, GİH  1 adet 4 derece Fen İşleri Müdürlüğü, GİH  1 adet 4 derece İmar ve Şehircilik Müdürü,  GİH 1 adet  4 derece Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, AH 1  Adet 9 derece  Avukat,  TH 3 adet 8 derece mühendis,  TH  1 adet 8 derece Mimar,  TH  1 adet  10 derece Tekniker,  TH  1 adet  11 derece Teknisyen,  TH  1 adet  5 derece Teknisyen,  SH  1 adet  8  derece Tabip,   SH  1 adet  1 derece  Veteriner Hekim,  GİH  1 adet 3 derece Şef,  GİH  4 adet 4 derece  Şef,  GİH  1 adet  1 derece  Tahsildar,  GİH  1 adet 11 derece Tahsildar,  GİH  1 adet 6 derece Şoför,  GİH  1 adet  11 derece Şoför,

  GİH  2 adet  11 derece Memur,  GİH  1 adet 4 derece Sivil Savunma Uzmanı,  GİH  1 adet 11 derece Sayaç  Memuru,  GİH  1 adet  11 derece Evlendirme Memuru,  GİH  1 adet 11 derece Muhasebeci,   GİH  1 adet  5 derece  Zabıta  Amiri,  GİH  1 adet 9 derece Zabıta Komseri, GİH  6  adet  11 derece Zabıta  Memuru,   GİH  1 adet  6 derece Zabıta Memuru,  GİH 1 adet 9 derece İtfaiye Çavuşu,  GİH  1 adet 8 derece İtfaiye  Eri,  GİH  5 adet  11 derece  İtfaiye  Eri,  YH  2 adet  11 derece Hizmetli  kadrolarından  oluşmak üzere  memur kadroların  48 adetten oluşturulmasına;

Belediyemiz Norm Kadrolarından İşçi kadrolarının  ise;

2 Adet  Usta,  4 adet  işçi, 7 adet operatör,  7 adet  şoför,  4 adet  temizlik işçisi kadrosu  olmak üzere  24 adet  işçi kadrosundan  oluşmasına  mevcut üyelerin oyları ile  oybirliği  ile karar verildi.

KARAR  NO 8:Belediyemizce yapılan  1 adet  Ticari Taksi İhalesi  ile  4 Nolu  Ticari Taksi Durağı  (Dere Taksi Durağı )’  ndan  10 adet  plaka satılmıştı.  Daha sonra  yine  belediyemizin açmış olduğu  ihale  ile  aynı  hatta  Altın Taksi adı altında  8 adet  daha plaka  satılmıştı.

 Ayrıca  aynı hatta  ödeten  beri çalışan  3 adet  dolmuş plakalı  araç  olduğundan  31/12/2012 tarih  ve  629 sayılı dilekçede plaka  sahiplerinin  isteği doğrultusunda  Dere Taksi Durağı adı altında  durakların  birleştirilmesine  ve Dere Taksi Durağının bulunduğu  yerinde  aynen durak olarak kullanılmasına mevcut üyelerin oyları ile  oy birliğiyle  karar verildi.

KARAR  NO 9:  Atatürk Üniversitesi  Rektörlüğünün  Su Ürünleri  Fakültesi  Dekanlığının  31/12/2012 tarih  ve  478 sayılı  yazısında belirtilen  Belediyemiz sınırları  içerisinde,  İlçemiz merkezinde Cumhuriyet meydanında bulunan  Fakültenin  Araştırma  ve Uygulama  Merkezi Binası içerisinde  eğitim-öğretime  uygun olarak Dekanlıkça istenmiş olan değişiklerin  yapılabilmesi  hususunda gerekli olan ödeneğin belediyemiz bütçesinden  yapılabilmesi için  Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ’  a  ve  ödeme yapılacak ilgili birimlere  yetki verilmesine oy birliği  ile  karar verilmiştir.

KARAR  NO 10:Belediyemizde  sözleşmeli personel olarak  çalıştırılan  Mühendis Osman İhtiyar, Mühendis Mustafa Çolak, Teknisyen Murat Ustabaşı, Tekniker Eyüp Sultan Yüksek ‘  in  2013 yılı aylık  ödeneklerinin,  2012 yılı içerisinde aldıkları  ödenekler üzerinden  Maliye Bakanlığı  (Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğünün  184 Sayılı  ve  sıra no 2 genelgeleri   doğrultusunda  aylıklarının  ödenmesine   mevcut üyelerin oyları ile  oybirliğiyle karar verilmiştir.

Coşkun YILMAZ
Belediye Başkanı
Meclis Başkanı

Kademi Çelik
Meclis Katibi

 

Ali ABDİOĞLU
Meclis Katibi

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı