EYLÜL 2014 MECLİS KARARI


04.11.2014 11:27:11     1824
EYLÜL 2014 MECLİS KARARI

Toplantı  Tarihi     : 02/09/2014

Toplantı   No  :                    8

Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı

Meclis  Başkanı   : Coşkun  YILMAZ

Üyeler                   : Hakan KOCAMAN – Mehmet KOTBAޞ    

                              : Abdullah KUL – Fatma Gülten USTABAޞI – Hüseyin  YILMAZ   

                              : Hatice KOBYA – Atilla  TURAN –  Ali Osman DEMİR 

                              :Ali  KUL – Ahmet TOKUL

                                            

BELEDİYE    MECLİSİNİN  02/09/2014  TARİH  VE   8  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAОAN  TOPLANTI

             2014 / 8                                

                                                                       

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                02/09/2014

 

 

KARAR NO 51:Belediye  Meclisinin  01/07/2014 tarih  ve 7 sayılı toplantısına  ait   Belediye Meclis Kararları   mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliğiyle  kabul edildi.

KARAR NO 52:Belediyemize  ait 61 HE 302 plakalı otobüs ile 61 DF 549 plakalı kamyonun hazırlanan raporlarına istinaden ekonomik ömürlerini doldurdukları anlaşıldığından satılmalarına,  bu işin ihalesinin  yapılması  için Belediye Encümenine yetki verilmesine  mevcut üyelerin oyları  ile oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO 53:İlçemiz Cumhuriyet Meydanı ada 241, parsel 2 de belediyemize  ait hizmet binamızın  zemin  katının  bir bölümünün Trabzon  Büyükşehir Belediyesine  ait TİSKİ Genel Müdürlüğüne  belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi  için  10 (on)  yıllığına  tahsis edilmesine  mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 54: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün  11.06.2014  tarih  ve  1051 sayılı yazısında  belirtilen;  İlçemiz Çarşıbaşı Mahallesi  206 ada,  6 nolu parsel  üzerinde İmam Hatip  Lisesi Hizmet binası yapılabilmesi  için hazırlanan imar plan değişikliğinin Belediyemiz  imar komisyonunda kalmasına  oy birliği ile  karar verildi.

KARAR NO 55:Belediyemiz kayıtlarında  02/06/2014 tarih  ve  166 sayılı Abdullah BERBER’ e  ait  arazi üzerinde  3194  Sayılı  İmar Kanunun  18. Maddesi  uygulanması  isteği konulu  dilekçenin  imar komisyonunda kalmasına  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 56:Dere Taksi Durağı,  Keşan Taksi Durağı,  Kaldırım Yayla Durağı sahiplerinin vermiş  oldukları 27/05/2014,  28/05/2014  ve 28/05/2014 tarihli dilekçelerin, alınacak kararla  durak çalışanlarının  mağdur olmamaları  için Plan Bütçe Komisyonunda kalmasına, Plan Bütçe Komisyon toplantısına konu ile ilgili  tarafların katılımının sağlanmasına, gerekirse Karayolları, Jandarma Trafik, Büyükşehir Belediyesine    ait ilgili kuruluşun,  İlçe Trafikten  ve  SS 1 Nolu Otobüsçüler Kooperatifi temsilcilerinin toplantıya çağrılmasına  mevcut üyelerin  oyları ile  oy birliğiyle karar verildi.

 

 

   Coşkun YILMAZ                                               Hatice KOBYA                           Hakan KOCAMAN   

     Belediye  Başkanı                                            Meclis Katibi                               Meclis  Katibi

     Meclis  Başkanı

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı