ARALIK 2014 MECLİS KARARI


09.09.2015 17:34:28     1710
ARALIK 2014 MECLİS KARARI

BELEDİYE    MECLİSİNİN  02/12/2014  TARİH  VE   12  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAОAN  TOPLANTI

             2014 / 12                                

                                                                       

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                02/12/2014

KARAR NO 71:Belediye Meclisinin  04/11/2014 tarih  ve  11 sayılı toplantısına  ait  meclis kararları  mevcut üyelerin kabul oyları  ile  oy birliği  ile  kabul edildi.

KARAR NO 72:Trabzon  Valiliği  İl Emniyet Müdürlüğünün  15/07/2014  tarih  ve 91244 sayılı yazısına  istinaden 30 Mart 2014 günü yapılan Mahalli İdareler seçimleri  sonucunda  Trabzon İlimizin Büyükşehir olması ile birlikte  köy tüzel kişilikleri  kaldırılarak,  belediyemize  devir  edilen  mal varlıkları arasında bulunan  ve belediyemize devirleri yapılan  04/246  defter kayıt  nolu7,65mm çapında 6984456  seri  nolu Kırıkkale marka,  04/247 defter kayıt nolu 7,65 mm çapında   73117167 seri nolu Kırıkkale marka,  209/78 defter kayıt nolu  7,65mm   çapında73117168 seri nolu Kırıkkale marka,  05/82 defter kayıt nolu 7,65mm çapında  6761576 seri nolu Kırıkkale marka toplam  4 (DÖRT)  adet  tabanca cinsi silahın   Makine Kimya Enstitüsü  Hurda İşlemleri Bölümüne bedelsiz  ve şartsız  hibe olarak teslim edilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR  73: Trabzon  Valiliği  İl Emniyet Müdürlüğünün  15/07/2014  tarih  ve 91244 sayılı yazısına  istinaden 30 Mart 2014 günü yapılan Mahalli İdareler seçimleri  sonucunda  Trabzon İlimizin Büyükşehir olması ile birlikte  köy tüzel kişilikleri  kaldırılarak,  belediyemize  devir  edilen  mal varlıkları arasında bulunan  ve belediyemize devirleri yapılan  04/246  defter kayıt  nolu7,65mm çapında 6984456  seri  nolu Kırıkkale marka,  04/247 defter kayıt nolu 7,65 mm çapında   73117167 seri nolu Kırıkkale marka,  209/78 defter kayıt nolu  7,65mm   çapında73117168 seri nolu Kırıkkale marka,  05/82 defter kayıt nolu 7,65mm çapında  6761576 seri nolu Kırıkkale marka toplam  4 (DÖRT)  adet  tabanca cinsi silahın  Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü  ve MKE Hurda İşlemleri Bölümü’  ndeki teslim işlemlerini Belediyemiz adına yapmaya Belediyemiz Memurlarından Mühendis İsmail oğlu 1974 doğumlu Mustafa ÇOLAK’  ın yetkili kılınmasına oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 74:İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün  11/06/2014 tarih  ve  1051  sayılı yazısında  belirtilen, İlçemiz Çarşıbaşı Mahallesi  206 ada, 6 parsel üzerinde İmam Hatip Lisesi Hizmet Binası  yapılabilmesi  için  hazırlanan  imar  plan  değişikliği  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği  ve Büyükşehir Belediye Kanununa  göre  değerlendirildiğinde  ilgili  tadilatın  yapılmasının  uygun olmadığına  mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliği  ile  karar verildi.

 KARAR NO 75:Belediyemiz İmar Komisyon Raporu doğrultusunda Abdullah BERBER ve Hissedarlarına  ait pafta 9, ada 274, parsel 1 de kayıtlı arazi üzerinde  3194 sayılı imar kanununu  18. Madde  uygulaması konulu  dilekçenin görüşülmesinin,  bahse konu taşınmaz malikleri,  Milli Emlak ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü  aleyhine Vakfıkebir Asliye Hukuk Mahkemesinde   Kamulaştırmaksızın  El Koyulmadan Kaynaklanan Tazminat Davası açtığından   Mahkemenin  sonuçlanmasının durumuna  göre  görüşülmek üzere  sonraya bırakılmasına  oy birliği  ile karar verildi.

KARAR NO 76: Büyükşehir Belediye Yasasına  ve 6360 Sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir belediyesine  verilen trafik hizmetlerini  planlama, koordinasyon  ve güzergah belirlenmesi  ile  taksi, dolmuş  ve servis araçlarının  durak  ve araç park yerleri ile sayısının  tespitine ilişkin yetkiler  ile büyükşehir sınırları  dahilinde İl Trafik Komisyonunun yetkileri  Ulaşım Koordinasyon Merkezi  tarafından yürütüldüğünden;   dilekçelerin   Trabzon Büyükşehir Belediyesi  Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından  değerlendirilmesi  gerekmektedir.

Bu itibarla;  28/05/2014 tarihli Kaldırım Yayla Taksi Durağı Sahipleri adına  Kemal KOCAMAN tarafından verilen dilekçe,  27/05/2014  tarihli  Dere Taksi Durağı Sahipleri adına Mevlüt EMİR  tarafından verilen dilekçe,  28/05/2014 tarihli  Keşan Taksi Durağı  adına Mehmet ޞAHİN tarafından verilen dilekçe ve Çarşıbaşı Dere Taksi Durağı adına Halim YÜKSEK  tarafından verilen 20/10/2014 tarihli dilekçelerin  Trabzon Büyükşehir Belediyesi  Ulaşım Koordinasyon Merkezi  Müdürlüğüne havale  edilmelerine  oy birliği  ile  karar verildi.   

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı