2015 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI


08.05.2015 09:01:49     1615
2015 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE    MECLİSİNİN  06/01/2015  TARİH  VE   1  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAОAN  TOPLANTI

             2015/1                                

                                                                       

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                06/01/2015

 

KARAR NO 1:Belediye Meclisinin  02/12/2014  tarih  ve  12  sayılı bileşimine  ait  meclis kararları  mevcut üyelerin kabul oyları  ile  oy birliği  ile  kabul edildi.

KARAR NO 2:Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri  Yapma ve İşletme Birliği   tarafından  ihale  edilerek  tek elden  yürütülmesi  amacıyla, atıkların  kaynağından  toplanması, taşınması  ve gazlaştırılması  işi  ön fizibilite  çalışmalarının  ve gelecekteki  programın yapılabilmesi  için  Birlik Meclisinin  almış olduğu  27.11.2014  tarih  ve  3 sayılı  kararı  gereği  5393 Sayılı Belediye Kanunun  14.  ve  15. Maddelerinin  belediyelere  verdiği  görev  ve sorumluluklar  çerçevesinde  yetkileri  ve imtiyazlarını  belirleyen  bu maddeler  doğrultusunda  Belediyelerin  sorumluluğu  kapsamında  olan  “atıkları  kaynağından  toplanması, taşınması”  hususunda,  Trabzon  ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri  Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğine,  Gazifikasyon  sisteminin  faaliyete  geçmesinden  sonra  yürürlüğe  girmek üzere  yetki devri  yapılmasına  mevcut üyelerin kabul oyları  ile  ittifakla  karar verildi.

KARAR NO 3: Meclisimizde görüşülen  19/12/2014 tarihli  İsmail Kurt  ve Servet Kumaş’  a  ait,  12/12/2014 tarihli Ahmet Kul, Hüseyin Yılmaz, Mustafa İşçi, Serkan Kul’  a  ait,  10/11/2014  tarihli  Osman Turgut’  a  ait  dilekçelerin  imar komisyonuna  havale edilmesine  mevcut üyelerin  kabul oyları  ile  ittifakla  karar verildi.

KARAR NO 4:Hasan Sağlama’  a  ait  14/10/2014  tarih  ve  352  sayılı dilekçenin  Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine  mevcut üyelerin kabul oyları ile  oy birliğiyle  karar verildi.  

KARAR NO  5:Belediyemize  ait  olup, belediyemiz demirbaşına  kayıtlı  7,65 mm  çapında Kırıkkale Marka  1990/1262 silah defter numaralı  6871663  seri nolu  ve  1990/1263 silah defter numaralı  6871664 seri nolu  2 adet tabanca  cinsi silahın belediyemiz demirbaşından düşürülmesine,  Emniyet Genel Müdürlüğü’  ne  bedelsiz  ve   şartsız  olarak hibe edilmesi  için  Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne  teslim  edilmesine  oy birliği  ile  karar  verildi.

 KARAR NO 6:2015 YILI Belediye Denetim Komisyonunun  5 kişiden oluşmasına,  üyeliklerine  AKP den  Abdullah KUL,  Ali Osman DEMİR,  Hakan KOCAMAN,  MHP den  Ali KUL,  Fatma Gülten USTABAޞI’  nın  seçilmiş olduğuna  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 7:5393 Sayılı Belediye Kanununun  32. Maddesi gereğnice  2015 yılında Belediye Başkanı  ve Meclis Üyelerine,  meclis ve komisyon toplantılarına  katıldıkları her gün için,  39. Madde uyarınca belediye başkanına  ödenecek olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının  1/3 ü kadar   huzur hakkı ödenmesine  mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliği  ile  karar verildi.

 

   Coşkun YILMAZ                                            Hatice KOBYA                           Hakan KOCAMAN   

   Belediye  Başkanı                                            Meclis Katibi                               Meclis  Katibi

   Meclis  Başkanı

 

 

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı