TEMMUZ 2015 MECLİS KARARI


08.01.2016 15:14:00     1525
TEMMUZ 2015 MECLİS KARARI

BELEDİYE    MECLİSİNİN  07/07/2015  TARİH  VE  7  SAYILI  TOPLANTISINA    AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

             2015 / 7                                  

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                07/07/2015

   

KARAR NO 32:Belediye Meclisinin  02/06/2015 tarih  ve 6 sayılı bileşimine ait meclis kararları  meclis üyelerine dağıtılıp, okunarak görüşülüp müvcut üyelerin kabul oyları ile oy birliğiyle  kabul edildi.

KARAR NO 33:Belediyemiz kayıtlarında  11/05/2015 tarih  ve 151 sayılı Ali Can Kul  ve  Erkan Kul’  a  ait  dilekçe ekinde,  İlçemiz Kaleköyü Mahallesi  F42C17C2b pafta,  123 ada,  6 ve  7 nolu  parselleri  ile  126 ada  6 nolu parsel  üzerinde ekli krokide görüldüğü  üzere yapılacak  yoldan ihdas, yola terk, ifraz,  trampa ve tevhid  işlemlerinde  yoldan ihdas  (YİH = 71,56m2)  parselinin  f  (yol = 1031 m2 )  parseliyle  başabaş  trampa edilmesine, mevcut üyelerin kabul oyları  ile oy birliğiyle  karar verildi.

KARAR NO 34:Orman ve Su İşleri  Bakanlığı  DSİ 22. Blöge Müdürlüğü  221. Şube Müdürlüğü’ nce ihalesi yapılan Taşkın Koruma Projelerinin  uygulaması  esnasında;  20/02/2010  tarih  ve  27499 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık  Genelgesinin  9. Maddesi “DSİ tarafından yapılacak akarsu ve dere yatağı ıslahlarının  projesine  göre yapılabilmesi için  bu alanlardan Belediye ve Mücavir alan sınırları içerisinde bulunanlarla ilgili  belediyelerce   DSİ”  ye ihtilafsız  olarak  teslim edilecektir.”  Şeklinde  olup, 

Bu  Genelge gereği;  Trabzon Çarşıbaşı İlçe Merkezi; Taşlıtepe  ve Kaldırım  Der. İkmal İnş. işi kapsamında yapılacak olan taşkın koruma tesislerinin  ekteki uygulama projeleri güzergahı  boyunca belediyemiz sınırları  içinde kalan  arazilerin üçüncü şahıslarla  oluşabilecek olan mülkiyet sorunlarının  dava konusu  olması durumunda sorumluluk  tamamen  Belediyemize  ait olacak olup, proje  güzergahında ilgili  kurumun çalışma yapmasında bir sakınca bulunmadığına  ve bir suret  kararın  DSİ 22. Bölge Müdürlüğüne  gönderilmesine mevcut üyelerin kabul oyları  ile oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 35:Belediyemiz hizmetlerinde  kullanılarak ekonomik ömrünü doldurmuş  tamir ve tadilatları  büyük külfet arz etmekte olan  ve halen belediyemiz araç parkında bekletilen  77 AN  908  plakalı minübüs  28/04/2015 tarihinde hurdaya ayrılmış olduğundan  hurda olarak satışının  yapılmasına  ve bunun için  belediye encümenine  yetki verilmesine mevcut üyelerin kabul oyları  ile  oy birliği ile  karar verildi.

KARAR NO 36:Belediyemiz kayıtlarında  Çarşıbaşı Kızılay Şube Başkanı Halil Kul’  a  ait  30/06/2015 tarih  ve  198 sayılı dilekçe  ve eklerinin Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine mevcut üyelerin kabul oyları ile  oy birliği  ile  karar verildi.

 

 

Coşkun YILMAZ                                        Hatice KOBYA                                              Hakan KOCAMAN

Belediye Başkanı                                         Meclis Katibi                                                  Meclis Katibi

Meclis Başkanı

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı