EYLÜL 2015 MECLİS KARARI


08.01.2016 15:20:18     1520
EYLÜL 2015 MECLİS KARARI

BELEDİYE    MECLİSİNİN  01/09/2015  TARİH  VE  8  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

             2015 / 8                                  

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                01/09/2015

   

KARAR NO 37:Belediye Meclisinin  07/07/2015 tarih  ve 7 sayılı bileşimine ait meclis kararları  meclis üyelerine dağıtılıp, okunarak görüşülüp mevcut üyelerin kabul oyları ile oy birliğiyle  kabul edildi.

 

KARAR NO  38:13/07/2006  Tarih ve  25874 Sayılı  Resmi Gazetede yayınlanarak  yürürlüğe  giren  5393  Sayılı Belediye  Kanununun  15. ci maddesi   gereğince    Yomra Belediyesine  ait  1987 model  61 EP  639 plakalı  cenaze  aracını hibe olarak alınmasına bu  işle  ilgili  bütün işlemleri  yapmak için  Belediye  Başkanı Coşkun YILMAZ’  a  Ali Kul’  un ret oyuna karşılık diğer üyelerin kabul oyları  ile yetki verilmesine  oy çokluğuyla  karar verildi. 

 

KARAR NO 39:İlçemiz Avni Akkan Caddesi  19 pafta ,  9-10 parsel üzerinde  kayıtlı  mülkiyeti belediyemize  ait binanın ikinci katında faaliyetini sürdüren  Çarşıbaşı Kızılay Şubesi  yerinin  Kızılay Çarşıbaşı Şube Başkanlığının  20/06/2015 tarih  ve  198 sayılı dilekçesine istinaden  49 yıllığına  Belediyemizden  Kızılay’ a tahsis isteği;  kullanılan yerin  Kızılay Şubesince kullanıma  aynen devam edilmesine  ve  binada yapılması düşünülen tadilat sonucunda  tahsis talebinin  ileride yeniden değerlendirilmesine  mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliği  ile  karar verildi. 

 

KARAR NO 40: Büyükşehir İlçe Belediyesi  olmamız nedeniyle artan yol ağımızın  bakım ve onarımı, Belediyemiz  alt yapı hizmetlerinden  mahalle yollarının betonlanmasında kullanılmak üzere İller Bankasından 5.000.000,00 TL kredi kullanılmasına,  İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak  krediye ilişkin, İller Bankasının  mevcut mevzuatı  ve bunda meydana gelebilecek  her türlü değişiklik  çerçevesinde krediye  konu işle ilgili  her türlü işlemi yapmaya  ve eksik işleri tamamlamaya  Belediye  Başkanı Coşkun YILMAZ’  a  yetki verilmesine  mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliği  ile  karar verildi.

 

 

 

Coşkun YILMAZ                                        Hatice KOBYA                                              Hakan KOCAMAN

Belediye Başkanı                                         Meclis Katibi                                                  Meclis Katibi

Meclis Başkanı

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı