ARALIK 2015 MECLİMS KARARI


08.01.2016 15:24:14     1614
ARALIK 2015 MECLİMS KARARI

Toplantı  Tarihi     : 01/12/2015

Toplantı   No  :                   12

Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı

Meclis  Başkanı   : Coşkun YILMAZ

Üyeler                   :Hakan KOCAMAN - Hatice KOBYA - Fatma Gülten USTABAŞI

                              : Atilla  TURAN –  Ali  KUL-Hüsnü  AKKAN-Mehmet KOTBAŞ

                              : Ali Osman DEMİR-Ahmet TOKUL-Abdullah KUL

                              :

               

   BELEDİYE    MECLİSİNİN  01/12/2015  TARİH  VE  12  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

             2015 / 12                                

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                01/12/2015

   

 

 

 

 KARAR NO  50:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi  Kerem Mahallesi  pafta  no  F42-C-18-B-2-C  de  375 ada 8-10-11-18 parselleri  ile  pafta  no F42-C-18-B-2-B,  ada  427, parsel 173 de kayıtlı parsel  üzerinde  imar tadilatı    yapılması hususunun   gündeme alınmasını  ve  kanun gereği  meclis imar komisyonuna  havale edilmesine  mevcut üyelerin oyları  ile  oybirliğiyle  karar verilmiştir.

 

 

KARAR  NO 51:Belediye Meclisinin  03/11/2015 tarih  ve 10 sayılı bileşimi  ile  09/11/2015 tarih  ve  11 sayılı bileşimine  ait meclis kararları  meclis üyelerine dağıtılıp, okunarak görüşülüp mevcut üyelerin kabul oyları ile oy birliğiyle  kabul edildi.

 

 

 

Coşkun  YILMAZ                            Hakan KOCAMAN                              Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                             Meclis Katibi                                         Meclis Katibi

Meclis Başkanı

 

 

 

 

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı