ŞUBAT 2016 MECLİS KARARI


15.07.2016 11:58:37     1466
ŞUBAT 2016 MECLİS KARARI

                 BELEDİYE    MECLİSİNİN  02/02/2016 TARİH  VE  2  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

             İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

                        2016/2                                

                                                                    İçtima  Tarihi

                                                                       02/02/2016

   

 

KARAR NO 8:Belediye Meclisinin  05/01/2016 tarih  ve  1 sayılı bileşimine  ait meclis kararları  meclis üyelerine dağıtılıp, okunup görüşülerek mevcut üyelerin kabul  oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

 

 KARAR NO 9:5393 Sayılı  Belediye  Kanunun  49. Maddesi  gereğince  2016  yılı  içinde  Belediyemizde   Kısmi  Zamanlı  olarak   Avukat  çalıştırılma  hususunun  Belediye Plan Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine oy birliğiyle  karar verildi.

 

KARAR NO 10: Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğü  Vakfıkebir Kadastro Biriminin  11/01/2016  tarih  ve  E.65625 Sayılı yazıları gereği  Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Kadıköy ve Kovanlı  mahallerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu gereğince tesis kadastro çalışması yapılacağından  kadastro çalışmalarında  görev yapmak üzere  aynı  mahalle  hudutları dahilinde   Kovanlı Köyünde yapılacak çalışmalar  esas olmak üzere  ********  TC kimlik numaralı  Muhammet  KUM, *********** TC kimlik numaralı Mustafa  YILMAZ, ********** TC kimlik numaralı  Eyüp KARA,  *********** TC kimlik numaralı Ahmet AYDIN,  *********** TC kimlik numaralı Hasan ARSLAN,  ********** TC kimlik numaralı Hasan YILMAZ'  ın belirlenmesine  ve   Kadıköy Mahallesinde yapılacak çalışmalara  esas olmak üzere  ********* TC kimlik numaralı Mustafa  YILMAZ,  ********** TC kimlik numaralı İdris SAĞLAM,  *********** TC kimlik numaralı Mehmet YORGUN,  ***** TC kimlik numaralı Hüseyin SAĞLAM,  ***** TC kimlik numaralı İsmail TERZİ,  ***** TC kimlik numaralı Hüseyin YORGUN'  un  bilir kişi olarak seçilmelerine  mevcut  üyelerin  kabul oylarıyla  oy birliği  ile  karar verildi.

 

KARAR NO 11 Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Kerem Mahallesi pafta no F42-C-18-B-2-B,  ada  427, parsel 173 de kayıtlı parsel  üzerinde yapılan imar  tadilatı teklifinin  gündemimizde  kalmak üzere  İmar Komisyonunda bekletilmesine  oy birliğiyle  karar verildi.

 

KARAR NO 12 İl Jandarma Komutanlığının  07/01/2016  tarih  ve  796 sayılı yazısında  belirtilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine  yapılan itirazın  nazım imar planını  değiştirecek  mahiyette olduğu değerlendirilmiş,  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun  7/b maddesi gereği  nazım imar planı onay yetkisi  Büyükşehir Belediye Başkanlığında olması  sebebiyle   bu konuda  belediyemizin karar alma yetkisi olmadığı tespiti yapılarak itirazın  reddine  ve  alınan  kararın  Trabzon Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine  mevcut üyelerin  kabul oylarıyla  oy birliğiyle  karar verildi.  

        KARAR  NO 13:Çarşıbaşı  İlçe Müftülüğünün  19/01/2016 tarih  ve  15 sayılı yazılarında  belirtildiği  üzere  Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Mahallesinde mülkiyeti  belediyemize  ait 110 ada,  18 parselde  kayıtlı   taşınmaz üzerinde  bulunan  bir katlı  kargir Camii ve Avlusu (Takva Camii)  nun  kadro  sıralamasına alınması  için  Diyanet İşleri Başkanlığına  49 yıllığına  tahsisinin yapılmasına  mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 14:Trabzon Büyükşehir Belediyesi  Özel Kalem Müdürlüğünün  29/12/2015 tarih  ve  786 sayılı yazısında belirtilen Trabzon ve Dortmund Büyükşehir Belediyeleri himayesinde  Trabzon Vakfı ve avruba Trabzon Dernekler Federasyonu  ile birlikte organize edilen 24-28 Şubat 2016 tarihleri  arasında Almanya'  nın  Dortmund şehrinde  "  Her Yönüyle Trabzon Etkinlikleri"  düzenleneceğinden, söz konusu  etkinliklerde oluşturulacak stantlarda yöremizi ve bölgemizi uluslararası düzeyde tanıtmak  amacıyla belediyemizin  etkinliklere katılmasına  ve   etkinliklerde  belediyemizi temsilen; 

Belediye  Başkanı  ***** TC kimlik numaralı  Bayram oğlu  Coşkun YILMAZ'  ın,  Belediye Meclis Üyelerimizden  ****** TC kimlik numaralı  ***** doğumlu  İsmail oğlu  Abdullah KUL'  un,  belediye personellerinden  ***** TC kimlik numaralı  Cemal oğlu  *** doğumlu   İsmail  GENÇ,  ***** TC kimlik numaralı  Temel oğlu Tufan KABATAŞ, ***** TC kimlik numaralı  ****** doğumlu İdris oğlu Adnan AKYAZI  ve ***** TC kimlik numaralı **** doğumlu  Fazlı oğlu Emrah YILMAZ' ın  katılmalarına  mevcut üyelerin oyları  ile  oybirliğiyle  karar verildi.

 

 

Coşkun  YILMAZ                                Hakan KOCAMAN                              Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

Meclis Başkanı

 

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı