MART 2016 MECLİS KARARI


15.07.2016 12:00:02     1661
MART 2016 MECLİS KARARI

                   BELEDİYE    MECLİSİNİN 01/03/2016 TARİH  VE  3  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

             İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

                        2016/3                                 

                                                                    İçtima  Tarihi

                                                                       01/03/2016

   

 

KARAR NO 15:Belediye  02/02/2016  tarih  ve 2 sayılı  bileşimine  ait  meclis  kararları  meclis üyelerine dağıtılıp, okunup,  görüşülerek  mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliğiyle  kabul edildi.

 KARAR  NO 16:Çarşıbaşı İlçesi Merkez Mahallesi  243  ada,  8 nolu parsele ilişkin hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği  Büyükşehir Belediye Meclisinin  15/01/2016 tarih  ve  32 sayılı kararıyla onanmış  1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikline  istinaden  hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  teklifinin  imar  komisyonuna  havale  edilmesine  oy birliğiyle  karar verildi.

 KARAR NO 17:Çarşıbaşı Kaymakamlığı Malmüdürlüğü  11/02/2016 tarih  ve  50 sayılı yazılarında  Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin  23/11/2015 tarih  ve  574 Sayılı kararı  ile  onaylanan  Çarşıbaşı İlçesi 1/1000  ölçekli  uygulama imar planı  değişikliğine  itiraz  etmiştir.

Bahse konu  itirazın  yapıldığı  alanlarla ilgili  değişikliğin  1/5000  ölçekli  Nazım İmar Planları, Trabzon Büyükşehir  Meclisinin  14/09/2015  tarih  ve  57 sayılı kararı  ile  onaylanmış,  askı  süresinde  herhangi  bir  itiraz yapılmamış  ve  nazım imar planı askı süresi tamamlanarak yürürlüğe girmiştir.  Buna  istinaden hazırlanan  ve onanan  1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine  yapılan itirazın nazım imar planını  değiştirecek mahiyette olduğu   değerlendirilmiş,  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun  7/b maddesi gereği  nazım  imar planı onay yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanlığında  olması  sebebiyle  bu  konuda  belediyemizin  karar alma  yetkisi olmadığı tespiti yapılarak  itirazın  reddine  ve alınan  kararın  Trabzon  Büyükşehir belediyesine gönderilmesine  mevcut üyelerin kabul oyları  ile  oy birliğiyle  karar verildi.

KARAR NO  18:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi  Kerem Mahallesi  pafta  F42-C-18-B-2-B,  ada  427,  parsel  173  de  kayıtlı parsel üzerinde  yapılan  İmar Tadilatı  teklifinin  gündemimizde  kalmak  üzere  İmar Komisyonunda  bekletilmesine  oy birliğiyle  karar verildi.

 KARAR NO 19:5393 Sayılı Belediye Kanunun  49. Maddesi gereğince  2016 yılı içinde  Belediyemizde Kısma Zamanlı avukat çalıştırılması hususunun   meclis gündeminde  kalmak  üzere   komisyonda   bekletilmesine  oy birliğiyle  karar verildi.

KARAR NO 20:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Fener Mahallesinde  bulunan  ekteki krokide görüldüğü  üzere  Fener  Mahallesi-Gülbahçe Mahallesi,  Fener Mahallesi  - Mersin  Mahallesi  bağlantı  yolları, Fener Mahallesi  sahilinden  Fener Okuluna  çıkan  yolun  ana yola  ve iki ana  yolu  birbirine  bağlayan  yolların (sarı boyalı)  Çarşıbaşı  Belediyesi  yol  ağından  çıkararak  krokide  turuncu ile  gösterilen Trabzon Büyükşehir Belediyesi yol ağına dahil  edilmesinde  Belediyemizce bir sakınca olmadığına  ve durumun görüşülüp  karara  bağlanması  için  meclis kararının  ekleriyle birlikte  Trabzon  Büyükşehir Belediye Meclisine  gönderilmesine   mevcut  üyelerin  oyları ile  oy birliğiyle  karar verildi.

 

 

Abdullah  KUL                                    Hakan KOCAMAN                              Hatice KOBYA

        Meclis Başkan V.                               Meclis Katibi                                      Meclis  Katibi

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı