HAZİRAN 2016 MECLİS KARARI


15.07.2016 12:03:21     1715
HAZİRAN 2016 MECLİS KARARI

                     BELEDİYE    MECLİSİNİN 07/06/2016 TARİH  VE  7  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

               İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

                        2016/7                                

                                                                    İçtima  Tarihi

                                                                      07/06/2016

    

 

 

 

KARAR NO 42:Belediye Meclisinin  03/05/2016  tarih  ve  6 sayılı  bileşimine  ait  Belediye Meclisi kararları  üyelere dağıtılıp  okunarak  oy birliği  ile  kabul edildi.

 KARAR NO 43:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Burunbaşı Mahallesi  pafta  F42C18A3C,  ada  501,  1-2-3-4-5-6  nolu  parsellere  ait  uygulama  imar  planı  değişikliği,  imar  komisyonundan  geldiği  şekliyle  gerek sosyal  donatısı daha fazla  gerekse  otoparklarıyla  daha  konforlu  bir  yaşam alanı  oluşturulabilmesi  amacıyla  imar  adasında  A-5  ve  A-3 kat yapılaşma koşulları  imar  adasının tamamında  E=1,23  ve hmax 21,50 olmak üzere  tamamında  uygulanması,  bu haliyle onaylanmasına  ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisine  onaylanmak üzere  gönderilmesine  oy birliğiyle  karar verildi.

KARAR NO  44:Belediyemiz  kayıtlarında  30/05/2016  tarih  ve  117 sayılı İsmet KURT'  a  ait  dilekçe  ve eklerinin  Belediye İmar Komisyonuna   havale  edilmesine  mevcut üyelerin oyları  ile  oybirliğiyle  karar verildi.

 

 

Coşkun YILMAZ                            Hakan KOCAMAN                             Hatice  KOBYA

Belediye Başkanı                              Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

Meclis Başkanı

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı