TEMMUZ 2016 MECLİS KARARI


15.07.2016 12:07:23     1523
TEMMUZ 2016 MECLİS KARARI

ÇARŞIBAŞI İLÇESİ  BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNİN           12/07/2016  TARİH  VE  8 SAYILI BİLEŞİMİ  OTURUM  TUTANAĞIDIR.

 

BİLEŞİM TARİHİ:12/07/2016

OTURUM               :1

GELMEYEN ÜYE: Fatma Gülten USTABAŞI

 KARAR NO 45:Belediye Meclisinin  07/06/2016  tarih  ve  7 sayılı bileşimine  ait  Belediye Meclis Kararları  üyelere  dağıtılıp okunarak  oy birliğiyle  kabul  edildi.

 KARAR NO 46:Belediyemiz kayıtlarında  30/05/2016  tarih  ve  117 sayılı  İsmet KURT'  a  ait  dilekçede belirtilen  Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi  Büyükdere Mahallesi tapunun  F42C18B4A pafta,  301 ada,  16 nolu parselde  bulunan  taşınmaz üzerindeki  mevcut binanın  ekli durum haritasında  görüldüğü  üzere  yol  niteliğinde  olan  A=5.56 m2 kısmın  ihdasına  yapıldıktan  sonra  kıymeti  mukabilinde  satışın  yapılmasında, imar  yönünden  bir  sakınca  olmamakla  beraber  dilekçeye  konu  olan  parselin  komşu  parselle  ilgili  devam  eden  hukuki  süreçten  dolayı, konunun bu  sürecin  tamamlanmasından  sonra  tekrar  değerlendirmeye  alınmasına,  imar  komisyonundan  geldiği  şekliyle  oy  birliği  ile  karar  verilmiştir.

 KARAR NO 47:Belediyemiz  kayıtlarında  11/07/2016 tarih  ve  149  sayılı  Ahmet  ÇAKIN' a ait  dilekçe  ve  eklerinin     Belediye  İmar  Komisyonuna  havale  edilmesine  mevcut  üyelerin  oyları  ile  oybirliği  ile  karar  verildi.

 KARAR  NO  48:Belediyemiz  kayıtlarında  02/06/2016  tarih  ve  126  sayılı  Ali  BERBER ' e ait  dilekçe  okunarak  Belediye Meclis  üyelerinin  bilgisine  sunulmuştur.

 

Coşkun YILMAZ                       Hakan KOCAMAN                             Hatice  KOBYA

Belediye Başkanı                         Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı