2016 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI


07.06.2017 11:52:14     1409
2016 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 06/09/2016 TARİH VE 9 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                                              OLAĞAN TOPLANTI

      2016/9

                                                                                                    İçtima Tarihi

                                                                                                      06/09/2016

 

KARAR NO 49:Belediye Meclisinin 12.07.2016 tarih ve 8 sayılı bileşimine ait meclis kararları üyelere dağıtılıp okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 50:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Kerem Mahallesinde 429 ada, 11 nolu parselin imar adası içinde kalan yol artıkları yoldan ihdas A=14.63 m2, yoldan ihdas B=0,36m2 lik kısımlar Çarşıbaşı Belediyesi adına tescil ettikten sonra 429 ada, 11 nolu parselin C ve D olarak iki kısma ifraz edip, yoldan ihdas (A+B)=14,99 m2 lik parseller, C=14,99m2 lik parselle değer farkı aranmaksızın başa baş trampa edilmesine, C nolu parsel yol ile ilgili olduğundan yol olarak terk edilmesine, yoldan ihdas A, yoldan ihdas B ve D nolu parselin tevhid edilip, E nolu parsel haline getirildikten sonra E nolu parselin imarla ilgili kısımlarını bedelsiz olarak terk edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 51:İlçemiz Pazer yerinde 226 ada, 21 nolu parsel üzerinde yer alan ve kat irtifakı kurulmuş binanın, mülkiyeti belediyemize ait 1 nolu Bağımsız bölüm 106,06 m2 miktarındaki dükkanın ihale yoluyla satılmasına, satışının yapılması için belediye encümenine yetki verilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 52:Belediyemiz kayıtlarında 05/09/2016 tarih ve 205 sayılı Av. Ezgi Özer Aydın' nın dilekçe ve eklerinin Belediyemiz İmar komisyonuna havale edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Coşkun YILMAZ                                                                        Hakan KOCAMAN                                    Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                                                                       Meclis Katibi                                           Meclis Katibi

Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı