2016 YILI EKİM AYI MECLİS KARARI


07.06.2017 11:51:15     1419
2016 YILI EKİM AYI MECLİS KARARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 04/10/2016 TARİH VE 10 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                                               OLAĞAN TOPLANTI

2016/ 10

 

                                                                                                 İçtima Tarihi

                                                                                                  04/10/2016

 

 

KARAR NO 53:Belediyemiz Meclis Üyelerinden Hakan Kocaman ve Hüsnü Akkan' a ait 04/10/2016 tarihli dilekçe ve Belediye Başkanı Coşkun Yılmaz' a ait 04/10/2016 tarihli dilekçelerin gündeme alınmasına ve dilekçelerin konusu imarla ilgili olduklarından belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 54:Belediye Meclisinin 06/09/2016 tarih ve 9 sayılı oturumuna ait Belediye Meclis Kararları üyelere dağıtılıp, okunarak oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO 55:Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesi ile 2019-2020 İhzari Bütçelerinin Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Plan bütçe komisyonunun bütçe üzerindeki görüşmelerini 4 iş gününde tamamlamalarına ve Belediye Meclisinin 14/10/2016 Cuma günü saat 10.00 da 2. Ci oturum için toplanmasına mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 56:Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Belediyemiz 2017 Yılı Ücret Tarifesi taslağının Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, ücret tarifesinin 14/10/2016 Cuma günü saat 10.00 da toplanacak Belediye Meclisine sunulmasına mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO 57:Belediyemiz kayıtlarında 05/09/2016 tarih ve 205 sayılı Avukat Ezgi Özer Aydın' a ait dilekçe ve eklerinin Belediyemiz İmar komisyonunda kalmasına mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

Coşkun YILMAZ                                                               Hatice KOBYA                                      Hakan KOCAMAN

Belediye Başkanı                                                              Meclis Katibi                                        Meclis Katibi

Meclis Başkanı

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı