2016 YILI KASIM AYI MECLİS KARARI


07.06.2017 11:50:18     1244
2016 YILI KASIM AYI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 01/11/2016 TARİH VE 11 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                               OLAĞAN TOPLANTI

      2016/ 11

 

                                                                                     İçtima Tarihi

                                                                                      01/11/2016

 

  1. KARAR NO 60: Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve 10 sayılı toplantısına ait Belediye Meclis kararları üyelere dağıtılıp, okunarak mevcut üyelerin oyları ile oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO 61: Belediyemiz kayıtlarında Avukat Ezgi Özer AYDIN' a ait dilekçeyle ilgili dosyanın İmar Komisyonunda kalmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 62: Çarşıbaşı İlçesi Uygulama İmar Planında;

a)Uygulama İmar Planı, plan notlarında yer alan 500 m2 altında ifraz yapılamaz şartı ile ilgili maddenin,%30 oranında azaltılması değişikliğinin %40 oranı olarak değiştirilmesi uygulamada karşılaşılacak problemlerin çözümü açısından uygun olacağından değişikliğin oy birliği ile kabulüne,

b) Uygulama İmar Planı dahilinde 3 veya daha fazla kat yapılması şartlarına haiz konut alanlarında imar planı şartlarına uygun yapı yapılıncaya kadar bina yüksekliği 6,50m yi geçmeyen konut yapılarının yapılabilmesi, bölgedeki mevcut yapılaşmayı dikkate alarak ve belediyenin uygun görüşü doğrultusunda yapılabilmesi şartı ile mevcut üyelerin oyları ile oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO 63: Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Burunbaşı ve Çarşıbaşı Mahallelerinde tapuda ada 159-160-178 , 2-1-11-12-24-28-29 da kayıtlı parselleri kapsayan alanda yapılan ilave ölçekli imar planı tadilatının , kamu yararı oluşmasında yaya yolu düzenlemesi şeklinde parsel sahipleri muvafakatı bulunmadan diğer parseller adına olumsuz sonuçları olabileceğinden ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine Uygun olmadığından İmar Komisyonundan geldiği şekliyle rettine mevcut üyelerin oylarıyla oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 64: Salova Mahallesi , Veliköy Mahallesi, Sarıca Mahallesi, Eskiköy Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Çallı Mahallesi ve Taşlıtepe Mahallesi Muhtarlarının Meclisimize vermiş olduğu 10.10.2016 tarih ve 224 sayılı dilekçe ve ekinden anlaşıldığı üzere Salova, Veliköy, Sarıca, Eskiköy, Karapınar , Çallı ve Taşlıtepe Mahallelerinin yol ağının Trabzon Büyükşehir Belediyesi Grup Yolu ağına alınmasında bir sakınca olmadığına ve bir suret kararın Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine mevcut üyelerin oylarıyla oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Coşkun YILMAZ                                                  Hatice KOBYA                                                      Hakan KOCAMAN

Belediye Başkanı                                                 Meclis Katibi                                                         Meclis Katibi

Meclis Başkanı

 

 

 

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı