2016 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARI


07.06.2017 11:49:48     1316
2016 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 06/12/2016 TARİH VE 12 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                                            OLAĞAN TOPLANTI

      2016/ 12

                                                                                                         İçtima Tarihi

                                                                                                         06/12/2016

KARAR NO 65:

a)Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Çarşıbaşı Mahallesinde tapuda ada no 178, parsel no 28-29 numaralarında kayıtlı ve 1/1000 ölçekli F42-C-18-C-1-D halihazır imar paftasında bulunan taşınmazlar kapsamında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi içerikli Mustafa Emin Sevgi ve Fatma Sevgi ' ye ait 02/12/2016 tarih ve 270 sayılı dilekçe ve eklerinin meclis gündemine alınmasına ve Belediyemiz İmar Komisyonuna sevk edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

b)Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi, Salova Mahallesinde tapuda Ada No:594, parsel no 13 numarada kayıtlı ve 1/1000 ölçekli F42-C-18-B-2-D halihazır imar paftasında bulunan taşınmazı kapsayan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini içeren Turan Dinç' e ait 05/12/2016 tarih ve 273 sayılı dilekçe ve eklerinin meclis gündemine alınmasına ve Belediyemiz İmar Komisyonuna sevk edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 66:Belediye Meclisinin 01/11/2016 tarih ve 11 sayılı toplantısına ait Belediye Meclis Kararları üyelere dağıtılıp, okunarak mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 67:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Çarşıbaşı Mahallesinde tapuda ada no 204, parsel no 1-2-3-6-8-35 numaralarında kayıtlı, Halihazır imar planında F-42-C-18-C-1-B ve F42-C-18-C-2-A paftasında bulunan parseller üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, belediyemiz imar komisyonundan geldiği şekliyle (Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/06/2016 tarih ve 5 nolu bileşiminin 419 nolu kararıyla onaylanan ve askıya çıkarılan 1/5000 lik nazım imar planı askı süresini tamamlayarak yürürlüğe girmesine müteakip hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği incelenip, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğu ve E=0,95 yapılaşma koşulunda planlanmış olduğu anlaşılmış olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür) onaylanmasına ve bir suret kararın Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Coşkun YILMAZ                                                                     Hakan KOCAMAN                                                                Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                                                                    Meclis Katibi                                                                        Meclis Katibi

Belediye Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı