NİSAN 2013 MECLİS KARARI


17.05.2013 10:11:42     1751
NİSAN 2013 MECLİS KARARI

Karar  Tarihi     : 02/04/2013

Karar  No  :                    4

Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı

Meclis  Başkanı   : Coşkun  YILMAZ

Üyeler                   : Mehmet  BALCI   – Hüsnü   AKKAN     -  Kadem ÇELİK   

                              : Aydın  GELLECİ   – Fatma Gülten USTABAŞI  - Taner  KUL 

                              : Abdurrahman  ÇOLAK –Kemal ÇAĞLAR-Hüseyin AKYAZI

                                         

BELEDİYE    MECLİSİNİN  02/04/2013  TARİH  VE   4  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

             2013                                                                                                           

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                02/04/2013

 

 

KARAR NO 1: Belediye  Meclisinin  05/03/2013 tarih  ve 3  sayılı  Belediye Meclis Kararı  mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliğiyle  kabul edildi.

KARAR NO 2:5393  Sayılı  Belediye  Kanunun  25. maddesi  Hükmüne  göre  Belediyemiz  Denetim  Komisyonu  tarafından  hazırlanan 2012 Yılına  ait Denetim  Komisyonu    Raporu  oy  birliği  ile  kabul edildi.

KARAR NO 3:5393  Sayılı  Belediye  Kanununun  56. Maddesi   Hükmüne  göre  Belediye  Başkanının 2012 Yılı  Faaliyet     Raporu  oy  birliği  ile  kabul edildi.

KARAR NO 4:Belediyemiz  Encümen  Üyeliklerine bir  yıllığına   Abdurrahman ÇOLAK  ve  Aydın GELLECİ’  nin seçilmiş  olduğuna  oy çokluğu  ile  karar  verildi.  

KARAR NO 5: Belediyemiz  Plan ve Bütçe  Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve komisyon üyeliklerine   AKP  den Mehmet BALCI,  Abdurrahman ÇOLAK,  Aydın GELLECİ,  MHP den  Fatma Gülten USTABAŞI  ve Kemal ÇAĞLAR’  ın   bir yıllığına  seçilmiş  olduğuna  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 6:Belediyemiz İmar Komisyonunun  5 kişiden oluşmasına ve üyeliklerine   bir  yıllığına  AKP den Hüsnü  AKKAN, Hüseyin  AKYAZI, Mehmet BALCI,  MHP den  Kemal ÇAĞLAR,  Taner  KUL’ un    seçilmiş olduğuna  oy birliği  ile  karar  verildi.

KARAR NO 7:Belediye Meclis Katipliğine Abdurrahman ÇOLAK’  ın  ve  Meclis Katipliği 1 . Vekilliğine  Fatma Gülten USTABAŞI’  nın ilk Mahali Genel Seçimlerine kadar  seçilmiş olduğuna  oy çokluğu  ile karar verildi.

KARAR NO 8: Trabzon ili Çarşıbaşı Merkez İlçesi  Kerem Mahallesi kapsamında F42-C-18-B-2-B / F42-C-18-B-2-C / F42-C-18-B-1-A HHİP kapsamında  “Kısmi Revizyon “ amaçlı imar planı değişikliğinin  Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 9: İlçemiz Kaleköyü’  nde Mücavir alan sınırlarımız içerisinde yer alan kısımda  yapılan belediyemiz imar planında Göksal KARADENİZ’  e ait  araziye  15 metre yol koyulduğu  ve bu yolun  7 metre indirilerek evinin  100 metre yukarısından geçirilmesi  ilgili kişinin  06/02/2013 tarih  ve 52 sayılı dilekçesindeki  talebi;

Bahsi geçen  15 metrelik yolun araç yolu olarak  planlanmış olmasından  talep edilen 7 metreye düşürülmesi söz konusu olamayacağından dilekçede belirtilen hususların reddine,  fakat ilgili talebin  daha sonraki zamanda  bahse konu yolun imar programı dahilinde gerçekleştirilmesi sırasında  yeniden  gözden geçirilebileceği  hususunda  kişinin  bilgilendirilmesine   oy birliği  ile karar verildi.

KARAR  NO 10:

                               a) Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi  Zeytinlik Mahallesinde, Fatih Mehmet Akıntürk’  e  ait tapuda  111 ada,  13 parsel numarasında kayıtlı  yatayda  530 300 – 530 500, dikeyde  4 548 800 – 4 548 900 koordinatları arasında  rastlayan  F42-C-18-D-1-B  HHİP bulunan  taşınmaza ait  imar tadilat teklifinin  komisyondan geldiği şekliyle kabulüne  oy birliği  ile karar verildi.

                                b)Trabzon ili Çarşıbaşı Merkez ilçesi  Büyükdere Mahallesinde Mehmet Baş’  a  ait  tapuda  305 ada,  2-3 parsel numaralarında  kayıtlı,  yatayda  532 500 – 532 600, dikeyde  4 550 300 – 4 550 400 koordinatları arasına rastlayan  F42-C-18-B-1-C/F42-C-18-B-4-B HHİP  bulunan  taşınmazlara ait  imar planı değişikliğinin  komisyondan geldiği şekliyle kabulüne  oy birliği  ile karar verildi.

                               c) Trabzon ili Çarşıbaşı  ilçesi  Salova Mahallesinde  Yatayda  532 600 – 532 800, dikeyde 4 550 300 – 4 550 500 koordinatları arasına  rastlayan  F42C18B2D / F42C18B3A HHİP  da bulunan  yaya  yollarında  yapılması planlanan  imar  tadilat  teklifinin  komisyona geldiği  şekliyle  kabulüne  oy birliği  ile  karar verildi.

                                d) İlçemiz Merkez Mahallesi  Çarşıbaşı ilçe merkezinde yatay 531 700 – 531 800, dikey 4 549 700 – 4549 800  ve  yatayda  532 000-532 100, dikeyde  4 549 700- 4549 800 koordinatları arasına rastlayan F42C18B4A / F42C18B4B HHİP  da bulunan taşınmazlar üzerinde Teknik Altyapı Alanı kapsamında olan Trafo Alanı”  amaçlı  imar planı değişikliği komisyonumuza  geldiği şekliyle  kabulüne oy birliği  ile  karar verildi.

                             e) Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi  Küçükköy Köyü  Nanoğlu  mevkiinde  Ali Berber ve Hissedarlarına  ait  tapuda  102 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı  yatayda  534 100 -  534 200, dikeyde  4 547 700 – 4 547 800 koordinatları arasına  rastlayan  F42-C-19-D-1-C / F42-C-19-D-1D HHİP bulunan  taşınmaza ait Dini Tesis Alanı amaçlı mevzii imar planı  teklifi   mevzi imar planı  yapım usul ve esaslarına  uygun bulunmadığından  mevzi imar planının  reddine  oy birliği  ile karar verildi.

KARAR NO 11 : Çarşıbaşı  ilçesi  Büyükdere Mahallesi  HHİP’  da   Anaokulu  olarak gösterilen  alanda yeniden düzenleme yapılmasına  oy birliği  ile karar verildi.

KARAR  NO 12 :Trabzon Halk Sağlığı  Müdürlüğünün  04/03/2013 tarih  ve  219 sayılı yazılarında  resmi kurum ve kuruluşlarına   belediyemiz tarafından  uygulanan  su tarife bedellerinin  diğer resmi kurumlara da aynen uygulandığından uygulamanın Belediye Meclisinin  2013 yılına  ait  Belediyemiz Üçret Tarifesinde belirtilen bedeller üzerinden aynen devam etmesine oy birliği ile  karar verilmiştir.

 KARAR  NO 13: Trabzon  ili Çarşıbaşı Merkez İlçe Belediyesi sınırları  içerisinde  Kaleköy Mücavir alan sınırları içerisinde tapuda  109/135 ada,  160-161/28-34-35 parsel numaralarında  kayıtlı,  yatayda  530 000 – 530 100, dikeyde  4 548 700 – 4 548 900 koordinatları arasına  rastlayan  F42-C-18-D-1-B  HHİP bulunan taşınmazlara  ait imar planı değişikliğinin  İmar Komisyonuna  havale  edilmesine  oy birliği  ile karar verildi.

KARAR  NO 14:Kemal ÇAĞLAR’  ın dilekçesindeki Kılık Kıyafet serbestliği ile ilgili talebi:

Kılık Kıyafet sertbestliği  Kurumumuzda kanun ve yönetmeliklerin gerektirdiği şekliyle zaten  devam ettiğinden  uygulamanın aynen  devamına  oy birliği  ile  karar verilmiştir.

KARAR  NO 15 :İlçemiz Merkez Mahallesi  Çarşıbaşı ilçe merkezinde yatay 531 700 – 531 800, dikey 4 549 700 – 4549 800  ve  yatayda  532 000-532 100, dikeyde  4 549 700- 4549 800 koordinatları arasına rastlayan F42C18B4A / F42C18B4B HHİP  da bulunan taşınmazlar üzerinde Teknik Altyapı Alanı kapsamında olan Trafo Alanı”  amaçlı  imar planı değişikliği alanlarının  Trafo yapmak amacı ile   TEDAŞ Genel Müdürlüğü’  ne  hibe olarak  tahsis edilmesi  için Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ’  a yetki verilmesine  oy birliği ile karar verildi.

Coşkun YILMAZ
Belediye Başkanı
Meclis Başkanı

Kademi Çelik
Meclis Katibi

 

Ali ABDİOĞLU
Meclis Katibi

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı