2017 YILI OCAK AYI MECLİS KARARI


07.06.2017 11:57:21     1333
2017 YILI OCAK AYI MECLİS KARARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 03/01/2017 TARİH VE 1 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                               OLAĞAN TOPLANTI

2017/1

                                                                            İçtima Tarihi

                                                                             03/01/2017

 

 

KARAR NO 1:Belediye Meclisinin 06/12/2016 tarih ve 12 sayılı oturumuna ait belediye meclis kararları üyelere dağıtılıp, okunarak mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 2:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Salova Mahallesinde tapuda adano 594, parsel No 13 numarada kayıtlı ve 1/1000 ölçekli F42-C-18-B-2-D halihazır imar paftasında bulunan taşınmazı kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifini içeren Turan DİNÇ' e ait 05/12/2016 tarih ve 273 sayılı dilekçe ve eklerinin Belediyemiz İmar Komisyonunda kalmasına mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 3:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Çarşıbaşı Mahallesinde tapuda ada no 178, parsel no 28-29 numaralarında kayıtlı ve 1/1000 ölçekli F42-C-18-C-1-D halihazır imar paftasında bulunan taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini içeren Mustafa Emin Sevgi ve Fatma Sevgi' ye ait 02/12/2016 tarih ve 270 sayılı dilekçe ve eklerinin Belediyemiz İmar Komisyonunda kalmasına mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 4:Belediyemiz kayıtlarında 20/12/2016 tarih ve 287 sayılı Ahmet Şahin ve Kemal Kant adına kayıtlı Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Fener Mahallesinde bulunan F42-c-14-d-4-c pafta, 102 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaza ait trampa işlemini, 05/12/2016 tarih ve 271 sayılı Mehmet Akkan adına kayıtlı Trabzon İli, Çarşıbaşı İlçesi Kerem Mahallesinde bulunan F42-c-18-b-2-c pafta 375 ada 18 parsele ait trampa işlemini içeren dilekçe ve eklerinin Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 5:2017 Yılı için Belediye Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, üyeliklerine AKP den Abdullah KUL, Ali Osman DEMİR, Hatice KOBYA, MHP den Ali KUL, Mehmet KOTBAŞ' ın seçilmiş olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 6:5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi gereğince 2017 yılında Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; Belediye Kanunun 39. Maddesi uyarınca belediye başkanlarına ödenecek olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 kadar huzur hakkı ödenmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

        Coşkun YILMAZ                                           Hakan KOCAMAN                                          Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                                        Meclis Katibi                                                   Meclis Katibi

        Belediye Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı