2017 YILI MART AYI MECLİS KARARI


07.06.2017 12:01:56     1414
2017 YILI MART AYI MECLİS KARARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 07/03/2017 TARİH VE 3 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                      OLAĞAN TOPLANTI

      2017/3

                                                                  İçtima Tarihi

                                                                   07/03/2017

 

 

KARAR 12:Belediyemiz kayıtlarında 06/03/2017 tarih ve 39 sayılı Mehmet Çalış ve Hissadarlarına ait "İlçemiz Kerem Mahallesi 427 ada, 23 parsel nolu taşınmazın kuzey kısmında kalan ve mülkiyeti belediyemize ait eski yol vasıflı 427 ada, 49 nolu parselin, komşu parsel maliklerine satışının yapılması ile ilgili " dilekçenin meclis gündemine alınarak belediyemiz imar komisyonuna sevk edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 13:Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarih ve 2 sayılı bileşimine ait belediye meclis kararları üyelere dağıtılıp, okunup görüşülerek mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO14:5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi hükmüne göre 2017 yılı içinde Belediyemizde Kısmi Zamanlı Avukat çalıştırılmasına, aylık ücretinin 1650,00 TL olarak belirlenmesine ve bu işlemler için sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ' a yetki verilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

 

         Coşkun YILMAZ                                        Hakan KOCAMAN                              Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                                      Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

Belediye Başkanı

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı