2017 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARI


07.06.2017 12:03:45     1376
2017 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2017 TARİH VE 4 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                   OLAĞAN TOPLANTI

2017/4

                                                                       İçtima Tarihi

                                                                        04/04/2017

 

KARAR NO 15:Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 3 sayılı bileşimine ait meclis kararları meclis üyelerine dağıtılıp, okunup, görüşülerek mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

NO 16:5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi hükmüne göre Belediyemiz Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2016 yılına ait Belediyemiz Denetim Komisyon Raporu mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 17:5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi hükmüne göre Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ' ın 2016 Yılı Faaliyet Raporu mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 18:5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddesine istinaden 1 ( bir ) yıllığına görev yapmak üzere belediye Encümen Üyeliklerine Belediye Meclis Üyelerinden Hüsnü AKKAN ve Ahmet TOKUL' un seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 19:5393 Sayılı belediye Kanununun 24. Maddesi gereği Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarından Plan Bütçe Komisyonunun 1 yılılğına 5 kişiden oluşmasına ve komisyon üyeliklerine AKP den Abdullah KUL, Ali Osman DEMİR, Hatice KOBYA, MHP den Fatma Gülten USTABAŞI, Mehmet KOTBAŞ' ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 20:5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarından İmar Komisyonunun 1 yıllığına 5 kişiden oluşmasına ve komisyon Üyeliklerine AKP den Hüsnü AKKAN, Hakan KOCAMAN, Ahmet TOKUL, MHP den Ali KUL, Mehmet KOTBAŞ' ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 21: İlçemiz Kerem Mahallesi 427 ada, 23 parselde kayıtlı Mehmet ÇALIŞ ve Hissedarlarına ait taşınmazın kuzeyinde kalan, Mülkiyeti belediyemize ait eski yol vasıflı 427 ada, 49 parselde kayıtlı 50,95m2 miktarındaki taşınmazın komşu parsel malikleri Mehmet ÇALIŞ ve Hissedarlarına satılmasında bir sakınca olmadığına, satışın kıymeti mukabilinde yapılmasına ve bu iş için belediye encümenine yetki verilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 22:Karadeniz Sahil Yolu Şehir Geçişinin kıyıdan geçmesi nedeniyle hazırlanan ve bakanlıkça onanan kıyı planında değişikliğe gidilerek, mevcut kullanımlarda dikkate alınarak kıyı ve sahil alanlarının yeniden değerlendirilmesi, açık ve yeşil alanlar oluşturulması ve halkın yararlanmasına sunulması amacıyla ekteki;

Çarşıbaşı İlçesi Burunbaşı Mahallesinde plaj alanını içeren balıkçı Barınağı ve Fuar Alanı Kıyı İmar Planı Değişikliği ( 1/500 Nazım-1/100 Uygulama) ile Çarşıbaşı İlçesi Kaleköy Mahallesinde yer alan plaj alanınıda içeren Fuar Alanı Kıyı İmar Planı Değişikliği ( 1/5000 Nazım - 1/1000 Uygulama ) nın uygun görülerek, 3621 Sayılı Kıyı Kanunun 7. Maddesine göre onanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' na gönderilmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO 23:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Fener Mahallesinde 210 ada, 15 parselde 315,05m2, Büyükdere Mahallesinde 568 ada, 3 parselde 854,44 m2 miktarındaki mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların satışlarının yapılmasına, satış işleminin ihale yoluyla yapılmasına ve bu iş için belediye encümenine yetki verilmesine mevcut üyelerin oylarıyla oy birliğiyle karar verildi.

Coşkun YILMAZ                               Hakan KOCAMAN                                                Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                             Meclis Katibi                                                        Meclis Katibi

Belediye Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı