2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARI


04.01.2018 07:47:31     1543
2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 06/06/2017 TARİH VE 6 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                            OLAĞAN TOPLANTI

 

İçtima Tarihi

06/06/2017

 

KARAR NO 31:Belediye Meclisinin 02/05/2017 tarih ve 5 sayılı toplantısına ait meclis kararları meclis üyelerine dağıtılıp, okunup görüşülerek mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 32:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Kaleköyü Mahallesinde yer alan 128 ada, 18- 224 numaralı parseller kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinin son yıllarda artan yerli ve yabancı turist sayısındaki artışlar göz önüne alındığında, artışa bağlı olarak nitelikli turizm tesisleri oluşumuna katkı sağlayacağı sebebiyle Çarşıbaşı Belediye Meclisi İmar Komisyonunun 29/05/2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı doğrultusunda uygun olacağı anlaşılmış olup;

Çarşıbaşı İlçesi Kaleköy Mahallesi 128 ada, 18 ve 224 numaralı parsellerin bulunduğu alanda yapılan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinin meclisimizce kabulüne ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 33:Trabzon İli, Çarşıbaşı İlçesi, Çarşıbaşı, Büyükdere ve Salova Mahalleleri Sahil Kesimine ait Revizyon ve İlave Kıyı Dolgu Alanı İmar Planının Belediyemiz İmar Komisyonuna sevk edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

        Abdullah KUL                                                            Hakan KOCAMAN                                                                Hatice KOBYA

       Meclisi Başkan V.                                                    Meclis Katibi                                                                         Meclis Katibi

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı