2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARI


04.01.2018 07:51:37     1465
 2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 04/07/2017 TARİH VE 7 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                                                                                 OLAĞAN TOPLANTI

      2017 / 7

 

İçtima Tarihi

04/07/2017

 

 

 

 

KARAR NO 34:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Samsun Mahallesi Muhtarı İlyas BOSTAN ' ın meclisimize verdiği 03/07/2017 tarih ve 129 sayılı dilekçe ve ekinden anlaşıldığı üzere dilekçe ekindeki krokide sarı boya ile işaretli yol ağının Trabzon Büyükşehir Belediyesi Grup Yol ağına alınmasında bir sakınca olmadığına ve bir suret kararın Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 35:Beleidiye Meclisinin 06/06/2017 tarih ve 6 sayılı toplantısına ait meclis kararları meclis üyelerine dağıtılıp, okunup görüşülerek mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 36:Karadeniz Sahil Yolu Şehir Geçişinin kıyıdan geçmesi nedeniyle hazırlanan ve bakanlıkça onanan kıyı planında değişikliğe gidilerek, mevcut kullanımlarda dikkate alınarak kıyı ve sahil alanlarının yeniden değerlendirilmesi, açık ve yeşil alanlar oluşturulması ve halkın yararına sunulması amacıyla hazırlanan;

Trabzon İli, Çarşıbaşı İlçesi, Çarşıbaşı, Büyükdere ve Salova Mahalleleri Sahil kesimine ait Kıyı Düzenlemesi Amaçlı 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğinin uygun görülerek 3621 Sayılı Kıyı Kanunun 7. Maddesine göre onanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 37:6360 Sayılı yasa kapsamında Büyükşehir sınırları içerisinde kalan ilçemizin doğalgaz ihtiyacının karşılanabilmesi için;

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun 4. Maddesinin 4. Fıkrasının ( g ) bendi ve Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 70. Maddesi kapsamında değerlendirme yapılarak;

1-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım A.ş. nin Dağıtım Bölgesine Belediye sınırlarımızın dahil edilmesine;

2-Dağıtım Bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddelerinde belirtilen her türlü iş ve işlemler için diğer Belediyeler ile müşterek hareket edilmesine,

3-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Dağıtım şirketinin;

a)Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Belediyemiz sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda Dağıtım Şirketince Belediyemize önceden bilgi verilerek, Belediyemizin ilgili birimleri ile müşterek hareket edilmesi, bozulan cadde, sokak ve yolların eski haline getirilmesi şartıyla ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verilmesine,

b)Şehrimizde, dağıtım şebekesi yapım çalışması kapsamında İmar ve Altyapı Bilgi Sistemlerinden Dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verilmesine;

c)Dağıtım şebekesi yapım ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılmasına, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine, gereği için bir suret kararın Trabzon Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

Coşkun YILMAZ                                                       Hakan KOCAMAN                                                                    Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                                                      Meclis Katibi                                                                             Meclis Katibi

Meclis Başkanı

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı