2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARARI


12.04.2018 14:53:29     1356
2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 03/10/2017 TARİH VE 9 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ OLAĞAN TOPLANTI

 

 

İçtima Tarihi

03/10/2017

 

KARAR NO 42:Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarih ve 8 sayılı oturumuna ait Belediye Meclis Kararları, üyelere dağıtılıp, okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 43:Belediyemizin 2018 Yılı Bütçesi ile 2019-2020 İhzari Bütçelerinin Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Plan Bütçe Komisyonunun bütçe üzerindeki görüşmelerini 4 (Dört) iş gününde tamamlanmasına ve Belediye Meclisinin 10.10.2017 Salı günü saat 10.00 da 2. Oturum için toplanmasına oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 44:Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Belediyemizin 2018 Yılı Üçret Tarifesi taslağının Plan bütçe komisyonuna havale edilmesine, ücret tarifesinin 10.10.2017 Salı günü saat 10.00 da toplanacak Belediye Meclisine Plan Bütçe Komisyonu tarafından sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 45:5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi hükmüne göre istifa nedeniyle boşalan Meclis 1. Başkan Vekilliğine, yapılacak ilk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerinden Ahmet TOKUL' un seçilmiş olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 46:5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi hükmüne göre istifa nedeniyle boşalan Belediye Plan Bütçe Komisyonuna, yapılacak ilk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerinden Adalet ve Kalkınma Partisinden Mehmet KAYA' nın seçilmiş olduğuna oy birliğiyle karar verildi. 03/10/2017

 

 

Coşkun YILMAZ                                                         Hatice KOBYA                                                              Hakan KOCAMAN

Belediye Başkanı                                                        Meclis Katibi                                                                 Meclis Katibi

Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı