2017 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI


12.04.2018 14:56:54     1199
2017 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 05/12/2017 TARİH VE 11 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ OLAĞAN TOPLANTI

2017 / 11

 

İçtima Tarihi

05/12/2017

 

KARAR NO 52:Belediye Meclisinin 06/11/2017 tarih ve 10 sayılı oturumuna ait Belediye Meclis Kararları, üyelere dağıtılıp, okunarak görüşülüp mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 53 :Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2017 tarih ve 112 sayılı kararı ile Çarşıbaşı Merkez Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 9,4 hektarlık alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiştir.

Proje alanına ilişkin olarak yapılan Projelendirme çalışmalarında bir taraftan modern yaşanabilir kentsel mekan oluşumuna yönelik ilkeler, bir taraftanda alan üzerinde mevcut yapılaşma ile barınan nüfus büyüklüğü birlikte değerlendirildiğinde, proje alanının güneye doğru

Bu itibarla daha önceden Belediyemizin 24/02/2011 tarih ve 169 sayılı yazısı ile talep edilerek, Toplu Konut İdaresi Başkanlık Makamının 28/04/2011 tarih ve 2302 Sayılı olurları ile İlçe esnafının sanatlarını icra edecekleri sanayii sitesi yapılmak üzere kamulaştırılan Çarşıbaşı İlçesi Merkez Mahallesi 206 ada, 9-10-12-13 ve 14 nolu parsel numaralı taşınmazlar ile Bu taşınmazların güneydeki 206 ada, 11-15-17-46-47 ve 48 parsel nolu taşınmazlar yine bu taşınmazların kuzeyinde kalan 206 ada, 1-2-3- ve 8 parsel nolu taşınmazların oluşturduğu yaklaşık 1,7 hektarlık alanın mevcut Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ilave edilmesine ve bir suret kararın Trabzon Büyükşehir Meclisine gönderilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 54 :Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 24/11/2017 tarih ve 2639122 sayılı yazılarına istinaden, Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Gülbahçe ve Taşlıtepe Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro 22/a maddesine göre yenileme kadastro çalışması yapılacağından çalışmalarda görev yapacak kişilerin, Gülbahçe Mahallesi için Hasan oğlu 1958 doğumlu 24449574076 TC kimlik numaralı Haydar KARAÇENGEL, Taşlıtepe Mahallesi için Hüseyin oğlu 1949 doğumlu 16151850760 TC kimlik numaralı İsmail ÇAKIR ve Cemal oğlu 1953 doğumlu 14753897374 TC kimlik numaralı Süleyman ÇAKIR' dan oluşturulmasına ve bir suret kararın Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Coşkun YILMAZ                                                                             Hakan KOCAMAN                                                                         Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                                                                           Meclis Katibi                                                                                 Meclis Katibi

         Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı