2018 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI


12.04.2018 15:01:43     1152
2018 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/01/2018 TARİH VE 1 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ OLAĞAN TOPLANTI

2018 / 1

 

İçtima Tarihi

02/01/2018

 

KARAR NO 1:Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarih ve 11 sayılı oturumuna ait Belediye Meclis Kararları, üyelere dağıtılıp, okunarak görüşülüp mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 2:Belediyemiz Meclis üyelerinden Hakan KOCAMAN' a ait 22/12/2017 tarih ve 670 sayılı Belediye meclis üyeliğinden istifa ettiğine dair dilekçenin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 29. Maddesi hükmüne göre okunarak Belediye Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 3:5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesine istinaden istifa nedeniyle boşanan 1 adet meclis katipliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclis Üyelerinden Muhammet YÜKSEK ' in seçilmesine mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 4:5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi hükmüne göre istifa nedeniyle boşanan Belediye İmar Komisyonuna yapılacak ilk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisinden Belediye Meclis Üyesi Muhammet YÜKSEK ' in seçilmiş olduğuna mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 5:5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi hükmüne göre 2018 yılında görev yapacak Belediye Denetim Komisyonuun 5 kişiden oluşturulmasına, üyeliklerede; Adalet ve Kalkınma Partisinden Hüsnü AKKAN, Ahmet TOKUL, Ali Osman DEMİR, Milliyetçi Hareket Partisinden Mehmet KOTBAŞ ve Ali KUL' un seçilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 6:5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince 2018 Yılında Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; Belediye Kanununun 39. Maddesi uyarınca belediye başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 kadar huzur hakkı ödenmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

Coşkun YILMAZ                                                         Muhammet YÜKSEK                                                               Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                                                      Meclis Katibi                                                                              Meclis Katibi

        Meclis Başkanı                                                                                                                                                                          (Toplantıya Katılmadı)

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı