2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI


12.04.2018 15:03:16     1278
2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 06/02/2018 TARİH VE 3 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ OLAĞAN TOPLANTI

2018 / 3

 

İçtima Tarihi

06/02/2018

 

 

KARAR NO 8:Belediye Meclisinin 02/01/2018 tarih ve 1 sayılı oturumuna ait Belediye Meclis kararları, üyelere dağıtılıp, okunarak görüşülüp mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 9:İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/02/2015 tarih ve 4467 sayılı ( 2015/8 nolu) genelgesinin 6. Maddesinin C fıkrası gereğince Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak Belediyemizde mevcut ve boş olan GİH 1 adet 4 derece Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kaldırılarak 1 adet GİH 4 derece Muhtarlıklar Müdürlüğü kadrosunun ihdasına mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 10:Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 02/01/2018 tarih ve 11143 Sayılı yazılarına istinaden Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Kavaklı Mahallesinde 6831 Sayılı Orman Kanunun kapsamında 3402 Sayılı Kadastro Kanunun ek madde 4 hükümlerince 2/B kadastro çalışması yapılacağından çalışmalarda görev yapacak 6 adet bilirkişinin Kavaklı Mahallesinde ikamet eden İbrahim oğlu **** doğumlu ****** TC kimlik numaralı Hüseyin ÇİFT, Yusuf oğlu **** doğumlu ***** TC kimlik numaralı Alaettin KUL, Kahriman oğlu ***** doğumlu ***** TC kimlik numaralı Reşat KUL, Kahriman oğlu **** doğumlu ****** TC kimlik numaralı Adem KUL, Kahriman oğlu **** doğumlu ******* TC kimlik numaralı Ali Haydar KUL, ve Tahsin oğlu **** doğumlu ****** TC kimlik numaralı Hamdi KUL' dan oluşturulmasına mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 11:Kurumumuz Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanlığı Meclisi toplanarak, çağrıya çıkmış olan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarihi Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Referans No :TR90/17/TKD ), TC Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yeşil Yol Güzergahındaki Kültür Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı (Referans No TR90/2017/YY ) kapsamında proje hazırlanmaya ve başvuru yapmaya, başvuru işlerinin yürütülmesine, gerekli hazırlıkların kurum adına yapılmasına ve bu işlerin yapılabilmesi için 3. Şahıs ve kurumlara işlerin devredilmesine veya yaptırılmasına, Danışman ve benzeri kuruluşlara proje hazırlatılması için Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ ( TC *****) yetkili kılınmıştır.

 

KARAR NO 12:Kurumumuz Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanlığı açıklanmış olan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarihi Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Referans No TR90/17TKD ), T. C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Yeşil Yol Güzergahındaki Kültür- Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı (Referans No TR 90/2017/YY) kapsamında her türlü resmi ve özel kurumca yapacağı proje başvurusu hazırlıklarının yürütülmesinde, proje başvurusunun yapılmasında, Sun Proje Tercüme Danışmanlık Eğitim İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 06/02/2018 tarihinde Yetkili kılınmış ve Ek-A sözleşme imzalanmıştır.

 

KARAR NO 13:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Kerem Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 583 ada, 3 parselde kayıtlı 174,24 m2 miktarındaki taşınmazın kıymeti mukabilinde satılmasına ve satış işleminin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 14:Paris Trabzonlular Derneğinin Fransa' da Paris' te yapmayı planladığı 24 Şubat 2018 Fetih kutlamaları ve 20 Nisan 2019 "Bize Paris' de Trabzon" adlı Kültür ve Sanat Etkinliklerinde teknik eleman olarak Belediyemizi temsilen görev yapmak üzere ses teknikeri İshak oğlu ***** doğumlu ****** TC kimlik numaralı Cengiz ÇİFTCİ' nin görevlendirilmesine ve yurt dışına ( Paris' e) gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi. 06/02/2018

 

 

 

Coşkun YILMAZ                                                       Muhammet YÜKSEK                                                           Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                                                    Meclis Katibi                                                                            Meclis Katibi

Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı