2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI


12.04.2018 15:04:35     1284
2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 06/03/2018 TARİH VE 5 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ OLAĞAN TOPLANTI

2018 / 5

İçtima Tarihi

06/03/2018

 

 

KARAR NO 16:Belediyemiz kayıtlarında Ali KURT' a ait 05/03/2018 tarih ve 106 sayılı dilekçe ve eklerinin Belediyemiz İmar Komisyonuna sevk edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 17:Belediye Meçlisinin 06/02/2018 tarih ve 3 sayılı oturumuna ait Belediye Meclis Kararları, üyelere dağıtılıp, okunarak görüşülüp mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 18:5393 Sayılı belediye Kanununun 49. Maddesi hükmüne göre 2018 Yılı içinde Belediyemizde Kısmi Zamanlı Avukat çalıştırılmasına, aylık ücretinin 1815,00 TL olarak belirlenmesine, bu işlemleri yürütmeye ve sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ' ın yetkili kılınmasına mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 19:Belediyemizde görev yapan ve 3. Derece GİH Şef kadrosu mevcut İsmail GENÇ 2/6 dereceden maaş almaktadır. Bu personel personel için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 37. Maddesi hükmüne göre 2. Derece GİH Şef kadrosunun ihdasına; Belediyemizde görev yapan ve 3 derece GİH Yazı İşleri Müdürü kadrosu mevcut Faik Ahmet KOÇ 2/3 derecesinden maaş almaktadır. Bu personel için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 37. Maddesi hükmüne göre 2 derece GİH Yazı İşleri Müdürü kadrosunun ihdasına, Belediyemizde görev yapan ve 5 derece GİH Şoför kadrosu mevcut Recep ÇELİK 4/2 dereceden maaş almaktadır. Bu personel için 657. Sayılı kanununun 68. Maddesine göre 3. Derece GİH şoför kadrosunun ihdasına, Belediyemizde görev yapan ve 4 derece TH Teknisyen kadrosu mevcut Murat USTABAŞI 3/1 dereceden maaş almaktadır. Bu personel için 657 Sayılı Kanununun 68. Maddesine göre 3 Derece TH Teknisyen kadrosunun ihdasına mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

Coşkun YILMAZ                                              Muhammet YÜKSEK                                                         Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                                           Meclis Katibi                                                                      Meclis Katibi

        Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı