2018 YILI NİSAN MECLİS TOPLANTISI


12.04.2018 15:08:17     1353
2018 YILI NİSAN MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 03/04/2018 TARİH VE 6 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ OLAĞAN TOPLANTI

2018 / 6

İçtima Tarihi

03/04/2018

 

 

 

 

KARAR NO 20:Belediye Meclisinin 06/03/2018 tarih ve 5 sayılı oturumuna ait Belediye Meclis Kararları, üyelere dağıtılıp, okunarak görüşülüp, mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 21:5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi Hükmüne göre Belediyemiz Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2017 Yılına ait Belediyemiz Denetim Komisyonu Raporu ve ekleri mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 22:5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi hükmüne göre Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ' ın 2017 yılına ait Faaliyet Raporu mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 23:5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine istinaden 1 ( bir ) yıllığına görev yapmak üzere Belediye Encümen Üyeliklerine Belediye Meclis Üyelerinden Ali Osman DEMİR ve Muhammet YÜKSEK ' in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 24:5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereği Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarından Plan Bütçe Komisyonunun 1 yıllığına 5 kişiden oluşmasına ve komisyon üyeliklerine Adalet ve Kalkınma Partisinden Mehmet KAYA, Ali Osman DEMİR, Hatice KOBYA, Milliyetçi Hareket Partisinden Mehmet KOTBAŞ ve Ali KUL' un seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 25:5393 Bayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarından İmar Komisyonunun 1 yıllığına 5 kişiden oluşmasına ve komisyon üyeliklerine Adalet ve Kalkınma Partisinden Hüsnü AKKAN, Hüseyin YILMAZ, Ahmet TOKUL, Milliyetçi Hareket Partisinden Ali KUL ve Mehmet KOTBAŞ' ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 26:Belediyemiz kayıtlarında 05/03/2018 tarih ve 106 sayılı Ali Kurt' a ait dilekçe ve ekleri Belediyemiz İmar Komisyonunda görüşülüp, imar komisyon raporu meclisimize havale edilmiş olup, konu İmar Komisyonundan geldiği şekliyle, İlçemiz Büyükdere Mahallesi 304 ada, 2-3-5 nolu parseller üzerinde bina inşa edilebilmesi amacıyla yola terk yapılması ile ilgili olarak 5 nolu parselde taralı olarak gözüken 56,00 m2 lik kısmın yola terk yapılması neticesi " Planlı Alanlar İmar yönetmeliği 5. Madde 5. Bendinde" yer alan " taban alanı ve emsal hesabı; net imar parseli alanı üzerinde yapılır. İmar parsellerinin değişikliği konu olup da kamuya terk edilmesi gereken alanlar içermesi ve bu alanların kamuya bedelsiz terk edilmesi durumunda terk edilen alanlar emsal hesabında dikkate alınabilir." Hükmü gereği bedelsiz terk edilecek alanın emsal hesabında dikkate alınmasında bir sakınca olmadığına mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Coşkun YILMAZ                                             Muhammet YÜKSEK                                                                    Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                                          Meclis Katibi                                                                                 Meclis Katibi

Meclis Başkanı

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı