2018 YILI KASIM AYI MECLİS KARARI


12.12.2018 14:41:17     1230
2018 YILI KASIM AYI MECLİS KARARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 06/11/2018 TARİH VE 12 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                                                                                      OLAĞAN TOPLANTI

2018 / 12

İçtima Tarihi

06/11/2018

 

KARAR NO 41:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Çarşıbaşı Mahallesi Fatih Sokakta pafta F42c18-b4a, ada 231, parsel 4 ün batısında 13,62m2 miktarındaki alanın imar planı gereği yolun kapatılmasından dolayı yoldan ihdas edildikten sonra kıymeti mukabilinde komşu parsele satılması için belediye encümenine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 42:Belediye Meclisinin 02/10/2018 tarih ve 11 sayılı toplantısına ait Belediye Meclis Kararları üyelere dağıtıldı, okunarak, görüşülüp mevcüt üyelerin oyları ile oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 43:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Burunbaşı Mahallesinde 483 ada, 1 parsel ve 558 ada 4 parsel de kayıtlı taşınmazlardan 4 nolu parsel Maliki Güler Kobya' ya ait 10/09/2018 tarih ve 373 sayılı dilekçe ve eklerini içeren dosyanın, diğer parsel maliklerinin dosyada imzalarının bulunmaması dolayısıyla imzaların tamamlanması için imar komisyonunda kalmasına mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 44:Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 18/09/2018 tarih ve 846268 Sayılı yazılarına istinaden İlçemizde İlçe Halk Kütüphanesi kurulması için İlçemiz Pazaryerinde 226 ada, 9-10 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 3. Katta mevcut 11 adet bağımsız bölüm bürodan oluşan yaklaşık 160m2 alanın 15 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO 45:13/07/2005 tarih ve 25874 Sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin " i " bendi gereği İlçemiz Merkez Mahallesi 463 ada, 70 parselde kayıtlı 49,24m2 miktarındaki taşınmazın mülkiyetinin 26/28 hissesi Çarşıbaşı belediyesine, 1/28 hissesi Mehmetoğlu Mustafa SAKA' ya, 1/28 hissesi Abdullah Saka' ya aittir. Kendilerine ait bu hisseleri Mustafa Saka ve Abdullah Saka belediyemize bağış edeceklerinden, hisselerinin belediyemiz adına bağış olarak alınmasına ve bu işlerle ilgili işlemleri Tapu Sicil Müdürlüğünde yapmaya Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ' ın yetkilendirilmesine mevcüt üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi. 06/11/2018

 

Coşkun YILMAZ                                                                         Hatice KOBYA                                                                           Muhammet YÜKSEK

Belediye Başkanı                                                                      Meclis Katibi                                                                             Meclis Katibi

        Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı