2018 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARI


16.05.2019 15:31:06     1284
2018 YILI ARALIK AYI MECLİS KARARI

BELEDİYE MECLİSİNİN 04/12/2018 TARİH VE 13 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                                                        OLAĞAN TOPLANTI

                         2018 / 13

İçtima Tarihi

04/12/2018

 

 

 

KARAR NO 46:Paris Trabzonlular Derneğinin 02 Şubat 2019 da Fransa Paris' te yapmayı planladığı Trabzon Kültür Sanat Etkinliklerinde teknik eleman olarak Belediyemizi temsilen görev yapmak üzere, Tekniker 54007591382 TC kimlik numaralı Veysel oğlu 01.01.1964 doğumlu Özgür TAYAR' ın görevlendirilmesine ve yurt dışına (Paris' e ) gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 47:Belediye Meclisinin 06/11/2018 tarih ve 12 sayılı toplantısına ait Belediye Meclis Kararları üyelere dağıtıldı. Okunarak görüşülüp, mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 48:Belediyemiz kayıtlarında Koptur Balıkçılık Gıda Sanayii Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi' ne ait 16/11/2018 tarih ve 536 sayılı dilekçe ve eklerinin Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine, İmar Komisyonunun toplanarak Konuyu görüşerek raporunu 04/12/2018 tarihine kadar meclise sunmasına ve Belediye Meclisi 2. Oturumunu yapmak üzere 05/12/2018 Çarşamba günü saat 10.00 da toplanmasına oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 49:Belediyemiz kayıtlarında 16/11/2018 tarih ve 540 Sayılı Musa GELECİ' ye ait dilekçenin, Dolmuş Taksi durak yerinin değiştirilmesi ile ilgili olması münasebetiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezine havale edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

 

İKİNCİ OTURUM

 

Toplantı Tarihi :05/12/2018

Bileşim :2

Meclis Başkanı :Coşkun YILMAZ

Üyeler :Ali Osman DEMİR, , , Hüsnü AKKAN - Muhammet YÜKSEK -Ahmet TOKUL

Murat İHTİYAR, Ali KUL, Atilla TURAN -

Gelmeyen Üyeler : Hüseyin YILMAZ-Mehmet KAYA- Mehmet KOTBAŞ - Hatice KOBYA

 

 

KARAR NO 50:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Büyükdere Mahallesi pafta F42C18B4C-C1B, ada 568, parsel 1 de tapuda kayıtlı yerde imar uygulamasından dolayı yapılan ifrazda yol niteliğinde olan A( 335,12m2), B (70,45m2), C (48,64m2) nolu parsellerin, yoldan ihdası yapıldıktan sonra 568 ada 1 parsel sahiplerine satılmasına ve bu satışın yapılabilmesi için belediye encümenine yetki verilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Coşkun YILMAZ                                     Hatice KOBYA                                                    Muhammet YÜKSEK

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                                      Meclis Katibi

Meclis Başkanı                             (Toplantıya Katılmadı)

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı