2019 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI


25.09.2019 09:11:56     903
2019 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 08/01/2019 TARİH VE 1 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ OLAĞAN TOPLANTI

2019 / 1

İçtima Tarihi

08/01/2019

 

 

KARAR NO 1:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Çarşıbaşı Belediyesinin Çarşıbaşı, Büyükdere, Salova, Küçükköy Mahallelerinde devam etmekte olan 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması kapsamında, alanın bazı bölgelerinde tespit edilen bazı çözümsüzlüklerin giderilmesi amacıyla 1/5000 lik nazım imar planı ve 1/1000 uygulama umar planında tadilat yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

18. Madde uygulamasının sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi, zamanın kısa olması ve yapılacak imar uygulamasında kamu yararı olduğundan, Büyükşehir belediyesince yapılacak 1/5000 nazım imar planı tadilatının ardından 1/1000 lik uygulama imar planı tadilatında Trabzon Büyükşehir Belediyesince yapılabilmesi için Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisine yetki verilmesine ve bir suret kararın Trabzon Büyükşehir belediyesine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 2:Belediye Başkanı ve Çarşıbaşı Belediyesi personel Limited Şirketi Müdürü Coşkun YILMAZ' ın 02/10/2018 tarihli şirket müdürlüğü görevinden ayrılmasına dair dilekçe, 08/01/2019 tarihli dilekçe ekinde meclisimize gönderilmiş olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde;

696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun hükmünde Kararnamenin 126 ıncı maddesi ile 27/06/1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 20 inci madde ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli İşçi kadrosuna veya Mahalli İdare Şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişikin 375 Sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28. Maddesinde yer verilen hüküm doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsüne istihdam ettirilmesini sağlamak için 31.03.2018 tarihinde kurulan % 100 sermayeli Çarşıbaşı Belediyesi Personel Limited Şirketine Belediyemiz % 100 hisse ile kurucu ortak olarak iştirak ettirilmiş ve bu amaçla Belediye Meclisimiz 22/01/2018 tarih ve 2 sayılı kararı ile Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ şirketi temsil ve ilzama yetkili olmasına karar vermişti. Şirket Müdürü Coşkun YILMAZ' ın işlerinin yoğunluğu nedeni ile şirket müdürlüğünden istifası meclimisce uygun görülmüş olup, Çarşıbaşı Belediyesi Personellerinden 59584402816 TC kimlik numaralı Yazı İşleri Müdürü Faik Ahmet KOÇ' un Çarşıbaşı Belediyesi Personel Limited Şirketinde, Belediyemizi temsil, ilzam ve ahzükabz etmesi meclisimizce oy birliğiyle kabul edilmiştir.

KARAR NO 3:Belediye Meclisinin 04/12/2018 tarih ve 13 sayılı toplantısına ait Belediye Meclis Kararları üyelere dağıtıldı, okunarak görüşülüp mevcüt üyelerin oyları ile oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 4:Belediyemize ait 61 EP 639 plakalı kamyon, 61 HD 068 plakalı tanker ve 61 HD 088 plakalı kamyonet belediyemiz hizmetlerinde kullanılarak ekonomik ömürlerini doldurdukları, tamir ve tadilatları büyük külfetler arz ettikleri hazırlanan raporlardan anlaşıldığından 61 HD 088 plaka nolu 1990 model FARGO Kamyonetin trafikten çektirilmesine, satışlarının yapılmasına ve araçların satışlarının ihale yoluyla yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO 5:5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi hükmüne göre 2019 Yılında Denetim Komisyonu 5 kişiden oluşturulmasına, üyeliklerine de Adalet ve Kalkınma Partisinden Ali Osman DEMİR, Hatice KOBYA, Muhammet YÜKSEK, Milliyetçi Hareket partisinden Mehmet KOTBAŞ ve Ali KUL' un seçilmiş olduğuna mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO 6:5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince 2019 yılında Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; Belediye Kanununun 39. Maddesi uyarınca belediye başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 ü kadar huzur hakkı ödenmesine mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

 

Coşkun YILMAZ                    Hatice KOBYA                        Muhammet YÜKSEK

Belediye Başkanı                  Meclis Katibi                          Meclis Katibi

Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı