2019 NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI


25.09.2019 09:16:16     1148
2019 NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 09/04/2019 TARİH VE 4 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ OLAĞAN TOPLANTI

2019 / 4

İçtima Tarihi

09/04/2019

 

 

 

KARAR NO 12:5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Cu maddesi hükmüne göre önümüzdeki ilk iki yıl için görev yapmak üzere, meclis katipliklerine 8' şer oyla Gürcan ÇOLAK ve Mehmet DEMİR oy birliğiyle seçildi.

KARAR NO 13:5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.cu maddesi hükmüne göre ilk iki görev yapmak üzere belediye meclisi 1. Başkan Vekilliğine 8 oy ile Hüseyin YILMAZ, 2. ci Başkan Vekilliğine 8 oyla Mehmet KOTBAŞ oy çokluğu ile seçilmiştir.

KARAR NO 14:Belediye Meclisinin 05/03/2019 tarih ve 3 sayılı bileşimine ait belediye meclis kararları üyelere dağıtılarak bir önceki meclis kararları üyelerin bilgisine sunulmuştur.

KARAR NO 15:5393 Sayılı Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine istinaden 1 ( bir ) yıllığına görev yapmak üzere Belediye Encümen Üyeliklerine, Belediye meclis üyelerinden Zekeriya KARAÇENGEL , ile Alptekin KURT 8 er oyla oy çokluğu ile seçilmiştir.

KARAR NO 16:Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonunun 3 kişiden oluşmasına ve komisyon üyeliklerine AKP den Mehmet DEMİR, İYİ P' den Demet Kayhan SEVGİ, MHP den Alptekin KURT' un bir yıllığına seçilmiş olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 17:Belediyemiz İmar Komisyonunun 3 kişiden oluşmasına ve komisyon üyeliklerine AKP den Hüsnü AKKAN, İYİ P ' den Haydar ÇOBAN, MHP' den Gürcan ÇOLAK ın 1 yıllığına seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

KARAR NO 18:5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi gereğince 2019 yılında belediye başkanı ve meclis üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün Belediye Kanunun 39. Cu maddesi uyarınca belediye başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1 / 3 kadar huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 19:Üyesi bulunduğumuz Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinin 27/03/2019 tarih ve 41 sayılı yazılarına istinaden Doğu Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Meclis Üyeliğine meclis üyelerimizden asil üye olarak Hüsnü AKKAN, yedek üye olarak Gürcan ÇOLAK' ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 20:5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi hükmüne göre Belediye Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2018 yılına ait Denetim Komisyon Raporu okunarak görüşülüp mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 21:5393 Sayılı Belediye Kanununun 56 Maddesi Hükmüne göre Belediye Başkanının 2018 yılına ait Faaliyet Raporu okunarak görüşülüp, mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 22:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Ci maddesine göre her ay toplanacak belediye meclisinin toplantı gününün her ayın ilk Çarşamba günü saat 14.00 olarak, belediye meclisinin yıllık tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 23:Belediyemiz kayıtlarında 25/02/2019 tarih ve 44 sayılı dilekçe ve eklerinde belirtildiği üzere Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Büyükdere Mahallesinde 567 ada, 4 parselde İmar Planına göre yol niteliğinde olan A ( 227,33m2) nolu parselin yoldan ihdasının yapılması ve satılması hususu imar komisyonundan geldiği şekliyle;

"Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Büyükdere Mahallesinde pafta F42C18B4C, ada 567, parsel 4 de imar planına göre yol niteliğinde olan A ( 227,33m2) nolu parselin yoldan ihdası yapıldıktan sonra564 ada 4 nolu parsel sahibine satılmasına ve bu satışın kıymeti mukabilinde yapılması için belediye encümenine yetki verilmesine" toplantıya katılan üyelerden Zekeriya Karaçengel, Hüsnü Akkan, Mehmet Kotbaş, Gürcan Çolak, Mehmet Demir, Alptekin Kurt, Hüseyin Yılmaz' ın kabul oyları, Haydar Çoban, Demet Kayhan Sevgi, Hasan Türk ve Ercan Kaynar' ın çekimser oylarına karşısında 8 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

  1. NO 24:Çarşıbaşı Belediyesi adına kayıtlı olup, faturası belediyemizce ödenen Türkcell İletişim Merkezine bağlı 0532 457 8908 nolu telefon hattının belediye başkanlık süresi sona eren 18134784517 TC Kimlik numaralı Coşkun YILMAZ üzerine aktarılmasında belediyemizce bir sakınca olmadığına mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

Mümin NUHOĞLU                                 Gürcan ÇOLAK                             Mehmet DEMİR

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı