2019 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI


25.09.2019 09:19:58     915
2019 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 03/07/2019 TARİH VE 7 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ OLAĞAN TOPLANTI

2019 / 7

İçtima Tarihi

03/07/2019

 

 

KARAR NO 30:İlçemiz merkezindeki yaya kaldırımları üzerinde yapılan işgallerin, yayaların rahatlıkla gidiş gelişlerinin sağlanması için işgallerin kaldırılmasının gündemimizde kalmasına, konuyla ilgili esnaflarımız, esnaf odalarımız ve diğer ilgili kuruluşlarla bir toplantı yapılmasına mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

 

KARAR NO 31:Belediye kayıtlarında Mehmet Sevgi' ye a it 27/05/2019 tarih ve 159 sayılı kentsel dönüşüm içerikli dilekçenin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 32:Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 03/07/2019 tarih ve E.738 sayılı Bisiklet Yolu Projesi konulu yazısı gereği;

Belediyemizce planlanan ve Çarşıbaşı-Küçükköy Mahalleleri arasında hazırlanan Bisiklet Yolu Projesi kapsamında, Ulaşım amaçlı bisiklet yollarının uygulama imar planına işleneceğine, gerekli imar revizyonunun en kısa sürede Belediyemizce yapılacağına meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 33:Belediye Başkanının 03/07/2019 tarih ve 193 Sayılı yazısı ile, Başkanlık hizmetleri Zabıta Hizmetleri ve Fen İşleri hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet hizmet aracı alımı karşılığı İller Bankasından 500.000,00 TL kredi kullanımı talep edilmiştir.

  1. Sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinin ( d ) ve ( e ) bentlerine istinaden İller Bankasından 500.000,00 TL kredi kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi için Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin NUHOĞLU' na yetki verilmesi, Haydar ÇOBAN' ın çekimser oyuna karşılık diğer üyelerin 8 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Mümin NUHOĞLU                   Gürcan ÇOLAK              Mehmet DEMİR

Belediye Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

Meclis Başkanı                    (Toplantıya Katılmadı )

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı