02/10/2019 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI


27.11.2019 10:04:24     804
02/10/2019 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/10/2019 TARİH VE 9 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                                                                                                                        OLAĞAN TOPLANTI

2019 / 9

İçtima Tarihi

02/10/2019

 

  1. OTURUM

KARAR NO 38:Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesi ile 2021-2022 İhzari Bütçelerinin Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Plan Bütçe Komisyonu Plan Bütçe üzerindeki görüşmelerini 5 (beş) iş günü içinde tamamlamasına, Belediye Meclisinin 10/10/2019 Perşembe günü saat 10.00 da 2. Oturum için toplanmasına ve bütçe görüşmelerinin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 39:Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Belediyemiz 2020 yılı ücret tarifesi taslağının plan bütçe komisyonuna havale edilmesine ve ücret tarifesinin 10/10/2019 Perşembe günü saat 10.00 yapılacak Belediye Meclisi toplantısında görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 40:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Çarşıbaşı Mahallesi 609 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz içerisinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması sonucu oluşan Belediyemize ait 7/80 hisse oranına tekabül eden 108,33 m2 taşınmazın belediye encümenince belirlenecek kıymeti mukabilinde, diğer parsel maliki Memişoğlu Plastik Sanayi Tic. İnş. Ve Tah. Ltd. Şti' ne satılmasına, satış işleminin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARARAR NO 41:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Çarşıbaşı Mahallesi 482 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz içerisinde, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi imar uygulaması sonucu oluşan belediyemize ait 44/306 hisse oranına tekabül eden 43,89 m2 taşınmazın belediye encümenince belirlenecek kıymeti mukabilinde diğer parsel maliklerine satılmasına, satış işleminin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 42:Belediyemiz kayıtlarında Mehmet Sevgi ' ye ait 27/05/2019 tarih ve 159 sayılı Kentsel Dönüşüm içerikli dilekçenin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle Belediyemiz İmar Komisyonu gündeminde kalmasına mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 43:Belediyemiz kayıtlarında Bahri Burhan Kul' a ait 03/09/2019 tarih ve 287 sayılı dilekçenin konusu ilçemiz Kavaklı Mahallesi 115 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın satış veya kiralanması ile ilgili olduğundan Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.02/10/2019

 

Mümin NUHOĞLU                                    Gürcan ÇOLAK                                               Mehmet DEMİR

Belediye Başkanı                                      Meclis Katibi                                                   Meclis Katibi

Meclis Başkanı

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı