04/03/2020 MART AYI MECLİS TOPLANTISI


21.07.2020 11:27:53     630
04/03/2020 MART AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 04/03/2020 TARİH VE 3 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                         OLAĞAN TOPLANTI

      2020 / 3

                                          İçtima Tarihi

                                          04/03/2020

 

 

KARAR NO 12:Yapımı devam etmekte olan Çarşıbaşı İlçesi Yavuz Grup Yol Düzenlemesi Uygulama Projesi Yapım İşi İhalesinde, ödemelerde usulsüzlük yapıldığı ve yol yapım kriterlerine uyulmadığı söylentilerinin araştırılması için meclisimizde temsil edilen siyasi parti grupları birer temsilci vermek şartı ile araştırma komisyonu kurulmasına ve komisyon üyeliklerine Adalet ve Kalkınma Partisinden Hüseyin YILMAZ, Milliyetçi Hareket Partisinden Gürcan ÇOLAK, İyi Partiden Haydar ÇOBAN’ nın seçilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 13:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Büyükdere Mahallesinde tapuda kayıtlı bulunan F42-c-18-b-4-b pafta, 301 ada, 16 parsele ait taşınmaz; 06.11.2012 tarih onaylı Mer-İ İmar Planında ihdas talep edilen kısmın (A=13,25 m2) imar adası içerisinde kaldığı görüldüğünden, söz konusu kısmın ihdas edilerek Belediyemiz adına tescil işleminin yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığına bir sakınca olmayıp, yoldan ihdas işleminin yapılmasına, yoldan ihdası yapılan A (13,25m2) parselinin kıymeti mukabilinde komşu parsel maliklerine satılmasına ve bu satışın yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 14:Belediye kayıtlarında 10.01.2020 tarih ve 67 sayılı Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Kaleköy Mahallesi 128 ada parsel 128 ve 129 da yol niteliğinde olan ve yoldan ihdas edilecek olan Yİ parseli (122,43 m2 ) kısmın ihdas edilerek, ifraz işlemiyle oluşan yol ve park terklerine karşılık trampa edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığına İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

Mümin NUHOĞLU                                        Mehmet DEMİR                                       Gürcan ÇOLAK

Belediye Başkanı                                        Meclis Katibi                                             Meclis Katibi

Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı