2021 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI


27.04.2021 13:15:15     527
2021 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 03/02/2021 TARİH VE 3 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

                                                                                                                 OLAĞAN TOPLANTI

 

 İçtima Tarihi

03/02/2021

                   

               

KARAR NO 7:Belediyemizde görev yapan memurlardan, Mustafa ÇOLAK’ ın 2 derece TH Mühendis kadrosu mevcut olup, 1/1 dereceden maaş almaktadır. Bu Personel için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ve 37. Maddeleri hükmüne istinaden 1 dereceden 1 Adet TH Mühendis Kadrosunun ihdası, Belediyemizde Zabıta Memuru olarak görev yapan Erol KUL’ un 4 derece GİH kadrosu mevcut olup, 3/1 dereceden maaş almaktadır. Bu personel için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ve 37. Maddeleri hükmüne istinaden 3 derece 1 Adet GİH Zabıta Memuru kadrosunun ihdası ve Belediyemizde Teknisyen olarak görev yapan Murat USTABAŞI’ nın 3 derece TH Teknisyen kadrosu olup, 2/3 dereceden maaş almaktadır. Bu personel için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ve 37. Maddeleri hükmüne istinaden 2 derece TH 1 adet Teknisyen kadrosunun ihdasının Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 8:Belediye Meclisinin 04/11/2020 tarih ve 34 sayılı kararıyla onaylanıp askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar planlarına yapılan itirazların Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 9:Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan tamir ve tadilatları belediyemize büyük külfet olan 61 HC 908 plakalı 1998 model Fatih marka kamyon, 61 HD 146 plakalı 1978 model Ford marka arasöz ve 2000 model Hidromek markalı Kanal Kazıcının ihale ile satılmasına ve satış işleminin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Haydar ÇOBAN’ ın RED oyuna karşılık diğer üyelerin oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO 10:Nurettin KOBA’ ya ait 02/02/2021 tarihli dilekçenin reddine, Ançak İlçemizde bulunan muhtelif sokaklara, cami, isim değişikliği yapılması gereken alanlara ve tesislere isim verilmesi için araştırma yapılmasına, konunun gereği için Belediyemiz Kültür ve Turizm Komisyonuna havale edilmesine mevcut üyelerin oyları ile karar verildi.

 

 

Mümin NUHOĞLU                                                Mehmet DEMİR                                   Gürcan ÇOAK

Belediye Başkanı                                                 Meclis Katibi                                        Meclis Katibi

Meclis Başkanı                                               (Toplantıya Katılmadı)

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı