2021 NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI


27.04.2021 13:23:35     628
2021 NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 07/04/2021 TARİH VE 5 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                OLAĞAN TOPLANTI

       İçtima Tarihi

07/04/2021

 

KARAR NO 295: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükmüne göre Belediyemiz Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2020 yılına ait Denetim Komisyon Raporu mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 296 :5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi hükmüne göre Belediye Başkanı Mümin NUHOĞLU’ nun 2020 yılına ait Faaliyet Raporu, Demet Kayhan Sevgi, Haydar Çoban, Hasan Türk ve Ercan Kaynar’ ın RED oyuna karşılık, Zekeriya Karaçengel, Hüsnü Akkan, Alptekin Kurt, Mehmet Demir, Gürcan Çolak ve Mehmet Kotbaş’ ın KABUL oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO 297:5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilliğine Belediye Meclis Üyelerinden Hüseyin YILMAZ, 2. Başkan Vekilliğine Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet KOTBAŞ’ ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO 298: Belediye Meclis Katipliklerine Mehmet DEMİR ve Gürcan ÇOLAK’ ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO 299:Belediye Encümen Üyeliklerine Zekeriya KARAÇENGEL ve Alptekin KURT’ un seçilmiş olduğuna oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO 295: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükmüne göre Belediyemiz Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2020 yılına ait Denetim Komisyon Raporu mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 296 :5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi hükmüne göre Belediye Başkanı Mümin NUHOĞLU’ nun 2020 yılına ait Faaliyet Raporu, Demet Kayhan Sevgi, Haydar Çoban, Hasan Türk ve Ercan Kaynar’ ın RED oyuna karşılık, Zekeriya Karaçengel, Hüsnü Akkan, Alptekin Kurt, Mehmet Demir, Gürcan Çolak ve Mehmet Kotbaş’ ın KABUL oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR NO 297:5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince Belediye Meclisi 1. Başkan Vekilliğine Belediye Meclis Üyelerinden Hüseyin YILMAZ, 2. Başkan Vekilliğine Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet KOTBAŞ’ ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO 298: Belediye Meclis Katipliklerine Mehmet DEMİR ve Gürcan ÇOLAK’ ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO 299:Belediye Encümen Üyeliklerine Zekeriya KARAÇENGEL ve Alptekin KURT’ un seçilmiş olduğuna oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO 300:Belediye İhtisas Komisyonlarından Plan Bütçe Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, Komisyona Adalet ve Kalkınma Partisinden Zekeriya KARAÇENGEL, Mehmet DEMİR, Milliyetçi Hareket Partisinden Alptekin KURT, İyi Partiden Demet KAYHAN SEVGİ, Cumhuriyet Halk Partisinden Ercan KAYNAR’ ın seçilmiş olduğuna oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO 301: Belediye İhtisas Komisyonlarından İmar Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, Komisyona Adalet ve Kalkınma Partisinden Hüsnü AKKAN, Hüseyin YILMAZ, Milliyetçi Hareket Partisinden Gürcan ÇOLAK, İyi Partiden Hasan TÜRK, Cumhuriyet Halk Partisinden Haydar ÇOBAN’ ın seçilmiş olduğuna oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO 302:İlçemiz Merkezinde cadde ve sokaklardaki yaya kaldırımları işgallerinin görüşülmesi hususu, daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda büyük ölçüde önlenmiş olduğundan gündemden kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 303:5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği kurulan Kültür ve Turizm Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, Komisyon Üyeliklerinin Adalet ve Kalkınma Partisinden Mehmet DEMİR, Zekeriya KARAÇENGEL, Milliyetçi Hareket Partisinden Alptekin KURT, Cumhuriyet Halk Partisinden Haydar ÇOBAN, İyi Partiden Demet KAYHAN SEVGİ’ den oluşturulmasına oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 304: Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi diye adlandırılan koronavirüs (covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Devletimiz tüm kurumlarıyla gerekli önlemleri almaya devam etmektedir. Ülkemizi etkileyen bu salgından ilçemizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının Ekonomik ve Sosyal hayata etkilerini azaltmak amacıyla Çarşıbaşı Belediyesi olarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Genel salgın tehdidinden kaynaklanan ve hastalığın bulaşma riskini azaltmak için; İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler ile bazı işyerlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuş, bazu işyerlerine ise kısıtlamalar getirilmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yanı sıra koronavirüs tehlikesi nedeniyle bazı işyerleride bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiştir. Bu n çerçevede; koronvirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle, Belediyemiz ve belediyemize ait şirket mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak irtifa hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedel veya tutarların;

 

1-Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, geçici olarak faaliyeti durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle uygulanan önlemler sonucunda, pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilmesi gereken kira bedellerinde 2021 Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran ayları için % 50 indirim yapılmasına;

 

2-Belediyemize peşin kira bedeli ödemesi yapan işyerlerinden; faaliyette bulunmadıkları döneme isabet eden bedeller için yapılan indirim tutarlarının ödenmeyen dönem kira bedellerinden mahsup edilmesi uygun görülmüş olup, gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO 305:Belediyemiz kayıtlarında Yavuz Mahalle Muhtarlığına ait 06/04/2021 tarih ve 783 sayılı dilekçe ile Kovanlı Mahalle Muhtarlığına ait 29/03/2021 tarih ve 734 sayılı dilekçelerin, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin yapacağı çalışmalar sonuna hazırlanacak Kanun Yönetmeliği nin tamamlanmasına kadar gündemde kalmasına oy birliğiyle karar verildi.

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı