2021 YILI HAZİRAN MECLİS KARARI


19.08.2021 13:55:06     626
2021 YILI HAZİRAN MECLİS KARARI

KARAR NO 310: Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Kerem Mahallesi 404 ada, 35 numaralı parsele ilişkin Turizm Amaçlı 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/03/2021 tarih ve 292 sayılı kararı ile onaylanmış olup, askı süreçlerini tamamlayarak  kesinleşmiş  olan söz konusu plana ilişkin imar planı dosyasının İmar Komisyonundan geldiği şekli  ile  kabulüne  ve gereğini için İmar ve şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliğiyle  karar verildi.

KARAR NO 311: Belediye kayıtlarında Emine İSTEK’  e ait 03/03/2021  tarih ve 595 sayılı dilekçesinde belirtilen Çarşıbaşı İlçesi Merkez Mahallesi Dere Mevkiinde 620 ada, 3 parselde kayıtlı  kayıtlı taşınmaza ait dilekçe ve ekleri incelenmiş olup, konunun 20/05/2021 tarih ve 6 sayılı toplantısında alınan 308 nolu karara istinaden işlem tesis edilebileceğinden dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine  oy birliği ile  karar verildi.

KARAR NO 312:Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itiraz  dilekçelerine  ait teklif müzekkeresinin  Belediye İmar Komisyonuna  havale edilmesine oy birliği  ile karar  verildi.

KARAR NO 313:Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğünden gelen E.60476105-170.04.02-1484314 sayılı yazısında belirtilen Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Yeniköy Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanununa  göre kadastro çalışmalarında görev  yapmak için 6 adet Bilirkişinin seçilmesi hususu Temmuz Ayı Meclis toplantısında görüşülmek üzere gündemde kalmasına oy birliğiyle  karar verildi.

 

KARAR NO 314:Çarşıbaşı İlçesi Yeniköy Mahalle Muhtarı, Yavuz Köyü Mahalle Muhtarı, Kavaklı Köyü Mahalle Muhtarı, Samsun Köyü Mahalle Muhtarı, Erenköyü Mahalle Muhtarı, Gülbahçe Köyü Mahalle Muhtarı, Taşlıtepe Köyü Mahalle Muhtarı  ve Çallı Köyü Mahalle Muhtarı tarafından verilen, dilekçelerde belirtilen;  16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun”  ile mahalleye dönüşen köy ve beldelerle ilgili önemli bir düzenleme yapıldı.

Anılan düzenlemeye göre başvuru üzerine ilçe belediye meçlisinin  kararı  ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içerisinde alacağı karar  ile kırsal yerleşim özelliği  taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir” denildiğinden  dilekçe veren mahalle muhtarlarının istekleri üzerine   “ KIRSAL MAHALLE” olarak değiştirilmesi  hususu ile  ilgili olarak mahalle statüsünden çıkacak olanların  şartları taşıyıp taşımayacağı,  artıları ve eksileri neler olacağı  konusunda bir araştırma yapılması, herhangi bir çalışma yapılmaması durumunda  Temmuz Ayı meclisinde tekrar görüşülmesine oy birliği  ile  karar verildi.

 

Hüseyin YILMAZ                                        Mehmet DEMİR                                          Gürcan ÇOLAK

Meclis Başkan Vekili                                 Meclis Katibi                                              Meclis Katibi

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı